Çorum Şeyhülislamlar ve Âlimler

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Çorum; sahabe, evliya ve meşayıhın türbe ve makamlarıyla manevi iklimi bol bir Anadolu şehridir. Bunun yanı sıra medreselerinde ilim ve irfan yuvası olma özelliğini asırlardır sürdürmüştür. Buralarda ders veren büyük âlimler binlerce talebe yetiştirmişler, eser yazmışlar ve halkı irşat etmişlerdir. Ayrıca bu şehir, devletin üst kademelerine insan kazandırmıştır. Şeyhülislamlık makamına başta Ebussuud olmak üzere üç bilge kişi göndermiştir.
Çorum bu özellikleriyle Orta Anadolu'nun ilim ve irfan merkezi olma konumunu hep korumuştur. Ancak bunların gün ışığına çıkartılması ve bir sistem dâhilinde kamuoyunun bilgisine sunulması gerekmektedir. İşte bu çalışmamızda Çorumlu şeyhülislamlar ve âlimler konusunu bir bütün olarak ele almaya çalıştık. Birinci bölümde Çorumlu şeyhülislamları ele aldık Başta Ebussuud Efendi olmak üzere Hacı Mustafa Sun'ullah Efendi ve Kara Halil Efendi'yi tanımaya ve tanıtmaya çalıştık.
İkinci bölümde Şeyh Muhyiddin Yavsi ve Fahrü'l-Mukaddisin Yusuf Bahri Efendi'den başlayarak Çorum'un yetiştirdiği âlimleri hayat hikâyelerini, bıraktıkları izleri ve varsa eserlerini sıraladık. Burada son asırda yaşayan Çorumlu müftü, vaiz ve âlimlere de yer verdik. Bulabildiğiniz kadar her ilçeden iz bırakan müftü ve vaizleri de kitabımıza aldık. Daha önce prensip gereği hayatta olan âlimleri zikretmezken bu defa İskilip'ten Ertekin Hoca Efendi ile Çorum merkezden Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Prof. Dr. Ahmet Lütfı Kazancı hocalarımızın hayat hikâyelerini, çalışmalarını ve eserlerini de kitabımıza alma cesaretini gösterdik. Umarım beni mazur görürler. Aslında bu bölümde Çorum İmam Hatip okulundan yetişmiş Çorum'da imam Hatip Okulu ve İlahiyat Fakültesi'nde bir dönem bile olsun hizmet veren pek çok hocayı vaiz ve müftüyü de zikretmek mümkündür. Ancak takdir edersiniz ki bu çok geniş çaplı bir çalışmayı gerektirir. Onu da genç araştırmacılara bırakmayı tercih ettim. Son bölümde Amasyalı Abdurrahman Akifzade'nin eserinde geçen âlimleri sıralamak ile yetindik.
Çalışmamız sırasında bilgileri aldığım yerleri ve şahısları zikretmeye çalıştım. Ayrıca pek çoklarında konunun sonuna kaynakça koydum. Ayrıca kitabın sonuna genel bir bibliyografya yerleştirdim.
"Çorumlu Şeyhülislamlar ve Alimler" kitabı ile çorum ilim irfan hayatına katkısı olan pek çok alimi, hayat hikayeleri, ve mücadeleleri ve eserleri ile sizlere tanıtmaya çalıştık. Kitaba bakarak başka kimse yok mu denilmemesi için diğerlerini de genç araştırmacılara bıraktığımızı ifade ettik.
Kitabı baskıya hazırlayan ve kapak tasarımını yapan Belediye Kent arşivi görevlisi İrfan Yiğit'e kitabın bastırılıp sizlere ulaşmasını sağlayan Çorum Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Külcü'ye teşekkür ediyorum.
Okuyucularımdan ilgilerini ve dualarını esirgememelerini diliyorum.
Not: Kitabı Belediye Kent Arşivi’nden ücretsiz temin edebilirsiniz.