Ayetü'l-Kürsî

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 255. Ayetine "Ayetü'l-Kürsi" denilmektedir. Adını, ayetin içinde geçen ve "taht, hükümranlık" anlamlarına gelen "Kürsi" kelimesinden almıştır.

Tamamı on cümleden ibaret olan Ayetü'l-Kürsi'de Allah Teala'nın birliği, O'nun hay (daima diri) ve kayyum (zatı ile kaim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşeri sıfatlardan münezzeh olup kainatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O'nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zatının çok yüce olduğu bildirilerek tevhit inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Ayetü'l-Kürsi'nin meali şöyledir:

"Allah, kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Diridir, herşeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir, ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir. Onlar, O'nun ilminden, kendisinin dilediği kararından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü (hakimiyyeti) gökleri ve yeri içine almıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na zor gelmez. O, yücedir, mutlak büyüktür."

Ayetü'l-Kürsi'nin fazileti hakkında bazı hadisler vardır. Resul-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kur'an'da en büyük ayet, Ayetü'l-Kürsi'dir. Bunu her kim okursa Allah o saat ona bir melek gönderir, ertesi güne kadar hasenatını yazar ve seyyiatını mahveder."

Bir başka hadisinde şöyle buyuruyor:

"Bu ayet bir evde okunsun da şeytanlar onu otuz gün bırakmasın, olmaz. Ve kırk gün o eve sihir ve büyücü giremez. Ya Ali, bunu evladına, ehline ve komşularına öğret. Bundan büyük bir ayet nazil olmadı."

"Kur'an ayetlerinin en büyüğü Ayetü'l-Kürsi'dir. Her namazın sonunda okunması, cennete girmeye vesile olur."

Hz. Peygamber (sav)'in farz namazların arkasından onu okuyanın öldüğü zaman cennete gireceğini müjdelemesinden dolayı namazların sonunda tesbihattan önce Ayetü'l-Kürsi okunması geleneği yerleşmiştir.

Ayrıca Efendimiz (sav)'in şu veciz sözlerine kulak vermek lazım:

"Günlerin efendisi Cuma, sözlerin efendisi Kur'an, Kur'an'ın efendisi Bakara Suresi, Bakara'nın efendisi de Ayetü'l-Kürsi'dir."

Yine Peygamber Efendimiz (sav), Ayetü'l-Kürsi'nin içinde Cenab-ı Hakkın İsm-i Azamı'nın bulunduğuna işaret etmiştir. Bu ayeti her kim yatağına yatarken okursa Cenab-ı Hakk'ın onu koruyacağını, şeytanın ona yaklaşamayacağını vurgulamıştır. Ebu Hureyre'den naklen gelen hadiste şöyle buyurulmaktadır:

"Yatağına yatınca Ayetü'l-Kürsi'yi oku. Devamlı olarak Allah'tan bir koruyucu olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır."

Ayetü'l-Kürsi'nin anlam ve öneminin böylece anlatmaya çalıştık. İçinde İsm-i Azam'ın da bulunduğu ve İslam'ın tevhit inancını çerçeveleyen bu ayeti evimizden çıkışımızdan itibaren okumayı alışkanlık haline getirelim. Zira ihlas ve samimiyetle Ayetü'l-Kürsi'yi okuyan kişilerin Allah'ın koruması altında olduğunu, fitne, fesat, haset, şeytan ve şeytana benzer insan şerrinden korunacaklarını bilmeli ve o inançla okumaya devam etmelidir. Buna Felak ve Nas surelerini de eklemelidir.