Hz. Ali’den İnciler -2-

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

1. Halka hürmet edenler hürmete mahzar; halkı tahrik edenler hakarete layık olurlar.

2. Halka saygınlık veren kişi, saygın tutulmuştur. Halkı küçümseyenlerse saygı görmemişlerdir.

3. Halkın önderi olmak isteyen biri önce kendisini ıslah etmeli, daha sonra başkalarını ıslah etmeye başlamalı ve söz ile diğerlerine edep öğretmeden önce güzel davranışı ile onlara edep öğretmelidir.

4. Hayat kötülüklerle insan arasında perdedir. Hayatın karşına çıkardığı müşkül hadiselere sabır ve tahammül et. Onları hiç kimseden bilme ve hiç kimseye karşı kalbinde bir düşmanlık besleme; hiç kimseye hiddet ve şiddet gösterme. Bu suretle hareket edersen en büyük müşkülleri bile yenersin ve sen de "insan-ı kâmil" mertebesine erersin.

5. Hayrı yapan, hayırdan da hayırlıdır; şer isteyense şerden de kötüdür.

6. Her huyun en iyisini kendin için seç.

7. Her kişinin değeri, yaptığı güzel işiyle ölçülür.

8. Herhangi bir işte acele etme, hataya düşersin..

9. Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime.

10.          Her şeye ibretle bakın ve gördüklerinizden ibret alın.

11.          Her şeyin bir belası vardır ve iyiliğin belası da kötü arkadaştır.

12.          Her şeyin en iyisi, en yeni olanıdır; ama dostların en iyisi, en eskileridir.

13.          Her şeyin sonunu uzun uzun düşünen ve bir türlü karar veremeyenlerden,

Şecaat ve cesaret namına hiçbir şey beklenemez.

14.          Allah seni hür yarattı. Hırsın seni kul etmesin,

15.          Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

16.          Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.

17.          Hiçbir süs edep kadar güzel değildir

18.          Hiçbir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyiniz.

19.          Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

20.          Hiçbir işte lüzumundan fazla aceleci olma. Dikkatli davranış sahibi olanlar, kendilerini bir çıkmaza girmekten muhafaza etmiş olurlar.

21.          Hikmet sahibi kişilerin sözleri doğruysa ilaçtır, yanlışsa hastalıktır.

22.          Hoş geçinmek aklın yarısıdır.

23.          Huzur ve barışçıllığı arkadaş edinmişe yakınlaş, arkadaşlığından mutlu olmadığın kişiden uzak ol.

24.          İbret alınacak şeyler ne çok, ibret alanlarsa ne kadar az.

25.          İhtiras; feyiz ve kemalin en büyük düşmanıdır.

26.          İhtiraslı kimse bütün dünyaya sahip olsa da yine fakirdir.

27.          İhtiyarlaman, ölümünün habercindir.

28.          İki şey vardır ki sonu bulunmaz; ilim, akıl.

29.          İki şey vardır ki yitirmeden kadri bilinmez; gençlik ve afiyet.

30.          İkiyüzlü insanlardan uzaklaşınız. Zira iyi vaktinizde etrafınızda dönüp dolaşırlar. Kötü vaktinizde derhal sizden kaçarlar.

31. İkiyüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.

32. İktisatlı olmayla ihtiyaçların yarısı giderilebilir.

33. İlim bütün iyiliklerin anahtarıdır.

34. İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.

35. İlim maldan hayırlıdır: İlim seni korur, malı sen korursun. Mal vermekle azalır, ilim öğrenmekle artar. İlim hakimdir, mal ise mahkum. İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. İlim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır. Mal uzun zaman sürecinde tükenir, ilim ise tükenmez ve eksilmez.

36. İlim kalbi aydınlatır, mal ise kalbi katılaştırır.

37. İlim peygamberlerin, mal ise ahreti düşünmeyenlerin mirasıdır.

İlim Meclisi cennet bahçesidir.

101.İlim tükenmez bir hazine, akıl eskimek bilmez bir elbisedir.

102.İlimden başka her şey azaldıkça değeri yükselir, ilim ise çoğaldıkça değeri yükselir.

103.İlmin bereketi güzel ameldir.104.İlmini saklayan cahil gibidir.

105.İnanan insanın yüzünde güleçlik vardır, kalbindeyse hüzün. Gönlü herşeyden geniştir, nefsi herşeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır, gamı kasssası uzundur, düşünmesi derin, susması fazladır. Vakti yoktur, çok şükreder, çok sabreder, düşünceye dalmıştır. İhtiyacı olanları görünce, kendi ihtiyacını hatırlamaz bile. Huyu güzeldir, geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref bakımından serttir, huy bakımından alçak.

106.İnat kötülüklerin kaynağıdır. 

107.İnatçılık insanın aklına zararlıdır

108.İnatçılık savaş ve düşmanlığa yol açar.

109.İnatçılığın zararı her şeyden çoktur.

110.İnsaf ihtilafı giderir ve arkadaşlığa yol açar.

111.İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.

112. İnsan belayı dilden bulur  . 113.İnsan cahil olduğu şeyin düşmanıdır.

114.İnsan dün bir tohumdu, yarın toprak olacak.

115.İnsanda dil olmazsa, insan söz söylemezse, surete bürünmüş bir varlıktan yahut başıboş bırakılmış otlayan bir hayvandan başka ne olabilir ki?

116..İnsandaki edep, onun altınından daha iyidir.

117.İnsanın en şiddetli düşmanı gazabıyla şehvetidir.

118.İnsanın değeri, önem verdiği şeye göredir.

119.İnsanın dilekleri kendisine yakındır. Her şeyden çok insana yakın olansa ölümdür.

120.İnsanın kendisine iyilik edeni övmesi, iyiliği arttırır.