Ya Rahman Ya Allah

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Rahman sıfatı; R,H, M harflerinden türemiş bir kelimedir. Sözlük anlamı çok merhametli olan anlamına gelen ismi celaldir. Kur'an-ı Kerimde 57 defa geçmektedir.
* Rahman ismi Yüce Allah’a özgü bir isim olup çok merhamet eden ve merhamet etmeye devam edecek olan, müşfik anlamlarına gelmektedir. Türkçemizde Yüce Allah’ın bu isminin karşılığını tam olarak açıklayacak Türkçe bir kelime veya cümle yoktur.
* Devamlı, sınırsız, sonsuz, koruma, acıma, merhamet etme, sınırsız iyilikte bulunmak ve sonsuz nimet vermek, anlamlarına gelmektedir. Allah’ın rahmetine işaret eder. Rahman en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lütuf, ihsan, rahmet bahşeden demektir. Allah Rahman sıfatı ile yarattıklarına lütuf ve ihsanda bulunurken hak edip etmediklerine bakmaz; yaratmış olması Allah’ın Rahman sıfatından tecelli için yeterlidir.
* Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden anlamına gelir.
* Rahman kelimesi sadece acımak olarak değil; acıyı, musibeti, derdi, belayı, giderip yerine sevinci, mutluluğu, nimeti ve rahatlığı vermektir.
* Bu isim dünyada hem müminlere ve hem de kâfirlere şamildir. Çünkü Allah dünyada mümine ve kâfire rızık veriyor, hiç birisini ayırt etmiyor. Rızıkları, ihtiyaçları ve her türlü iyilikleri ihsan hususunda rahmetini mahlûkatından hiç esirgemeyen anlamında olan Rahman, Rahim isminden daha geniş kapsamlı bir mana ifade eder. Dünyada zengin-fakir, kâfir- Müslüman, ibadet eden-etmeyen, helal yolda olan-olmayan büyük-küçük, insan, hayvan, bitki ayrımı yapmadan her canlının rızkını ve ihtiyaçlarını karşılaması Allah’ın Rahman isminin gereğidir. Güneşin doğması, yağmurun yağması, topraktan aldığımız ürünler, kendi kendine yetişen bitki ve ağaçlar, doğada ihtiyaçlarını karşılayan hayvanlar hep Yüce Allah’ın Rahman isminin bir gereği olarak meydana gelmektedir.
* İnsanların sahip olduğu nimetler, ulaştığı makamlar, çalışarak veya çalışmadan elde ettiği bütün güzellikler Allah u Teâlâ'nın Rahman isminin bir gereği olarak üzerimizde tecelli etmesidir. Ev, araba sahibi olan, çalıştığı işyerinde etkili ve yetkili makama gelen, evlat sahibi olan velhasıl her güzellik Allah’ın Rahman isminin bir tecellisi olarak bize Yüce Allah tarafından lütfedilmiştir. Ben çalıştım kazandım elde ettim demek son derece yanlıştır. Allah’ın lütuf ve ihsanlarını bilmemek ve nankörlük etmektir. Sahip olduğumuz akıl, ilim, yaşadığımız dünya, aldığımız oksijen, içtiğimiz su, faydalandığımız sayısız nimetler, karşılaştığımız iyi insanlar, bizde bulunan azim-gayret vb. her şey Allah-u Teâlâ'nın Rahman isminin bir gereği ve tecellisi olarak bizde bulunmaktadır.
* İnsanların işlerine başlarken besmele ile başlaması hemen Yüce Rabbimizin Rahman ismiyle olmaktadır. Bunun anlamı Allah’ım senin yardım ve merhametinle bu işe başlıyor sonucunun Rabbim senin razı olacağın şekilde olmasını senden niyaz ediyorum, demektir. Bu işe Rabbim senin razı olacağın şekilde başlamak istiyor, razı olacağın şekilde devam etmek istiyor, razı olacağın şekilde tamamlamak istiyorum.
* İnsanların yardımlaşma duygusu, birbirlerini sevmesi, ihtiyaçlarını gidermesi, doğaya, hayvanlara olan sevgi Yüce Allah’ın Rahman isminin kulların ahlakının güzelleşmesi olarak hayatımıza yansıması olacaktır. Yüce Allah’ın bu merhamet sıfatından insanlar gerekli hisseyi alıp, iyiliksever, merhametli, güzel ahlak sahibi bir mü'min olmalıdır. Allah’ın onca varlığa ve binlerce canlıya rahmet ve merhamet etmesi ve merhamet etmeye devam edecek olması biz akıl sahipleri için büyük bir ders almaya vesile olacak güzelliklerdir.
* Allah-u Teâlâ'nın Rahman isminden alınması gereken bir derste, sevginin, merhametin karşılıksız olması, herkese, her canlıya ve her varlığa olması, sevginin, merhametin hak edilip edilmediğine bakılmamasıdır. Böyle yapılırsa bir anlam kazanacağı anlaşılmaktadır. Bir şeyi âlemlerin Rabbi olan Allah nasıl yapıyor ve nasıl yapılmasını istiyorsa tartışmasız en doğrusu Allah-u Teâlâ tarafından yapılan ve yapılması Allah (cc) tarafından açıklanan şekildedir. Allah-u Teâlâ kullarının ve diğer bütün canlıların iyiliği, merhameti, acımayı, sevgiyi hak edip etmediklerine bakmaksızın lütuf ihsanı ile kullarına ve diğer canlılara vermektedir.
* Allah-u Teâlâ kullarına rahmet etmeyi üzerine bir görev olarak kabul ettiğini Yüce Kitabında şöyle beyan ediyor. "İman edenler sana geldiklerinde onlara de ki, Rabbiniz size rahmet etmeyi üzerine yazdı." (Enam Suresi)  Allah-u Teâlâ iman eden kullarına rahmet edeceğini belirtiyor. Kullar da Yüce Allah’ın Rahman isminden gerekli hisseyi alıp rahmeti kazanma ve hak etme adına üzerine düşenleri yapmış olsun.