Secde ve Kurtuluş

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Sözlükte itaat, teslimiyet, tevazu, eğilme anlamlarına gelen secde namazın en önemli farzlarından birisidir. Çünkü Efendimiz (sav) Kulun Allah’a en yakın olduğu hal namazdaki secde halidir buyurmuştur. (Müslim salât) Dini bir terim olarak secde Yüce Allah’ın ilahi emrine uyarak kulun ibadet, itaat niyeti ile burnu ile beraber alnını yere koyması ve sürtmesidir.
* Secde Allah’u Teâlâ’ya gösterilen saygı, itaat ve teslimiyetin en olgun ve en zirve ifade şeklidir.
* Secde kulun Yüce Rabbine karşı en zelil ve muhtaç olduğunu hissettiği ve ihtiyaçlarını, kulluğunu Rabbine arz ettiği yüce makamdır.
* Secde yere fısıldamak fakat en yüce makama duyurmaktır.
* Secde Yüce makamın saygınlığından, şerefinden, hikmet ve fazilet kazanabilmek için tevazu ile Yüce makamın sahibi Âlemlerin Rabbinin huzurunda yere başımızı koymaktır.
*  Ben kibirlenmiyorum ya Rabbi huzurunda saygı ile kendi isteğimle büyük bir muhabbetle başımı yere koyuyor, Senin (cc) sevgini ve muhabbetini arzu ediyor, beni sevgine ve muhabbetine layık eylemeni niyaz ediyorum diyebilmektir.
* Kulluk şuuruna ve sırrına, ancak secde ibadetinin hakkıyla eda edilmesi ile mümkündür. Rabbimizin Secde ile Rabbinize yakınlaşın ilahi emri Kitabullahta (Alak Suresi) açıkça emredilmektedir. Secde bizi Rabbimize yakınlaştıran en önemli ibadettir.
* Yüzünü, başını yere süren Müslüman zelil oluşunu kabul ederken Aziz olan Allah’a secde ile yol bulmuş olacaktır. Çünkü kulluk acziyetini bilmek Aziz olan Allah’a teslim olmaktır.
* Secde eseri yüzünde olanlar ahirette kurtuluşa erişecek ve Efendimiz (sav) ile beraber olacaktır. (Hucurat Suresi) bu sebeple Müslüman secdenin içinde yer aldığı namaz ibadetinin önemini kavramalı ömrünce yerine getirmeye özen göstermelidir. Yüzünde secde izi olmayanlar bu ayette belirlenen Müslümanlardan olamayacağı için ayette belirlenen mükâfatlara ulaşamayacaktır. Yüzümüzde secde izinin olması demek bu ibadetin devamlı ısrarla ara vermeden yapılıyor olması demektir. Bir yerde iz bırakabilmenin şartı o işi sürekli ara vermeden yapıyor olmak demektir. Kuyudan su çeken ipin taşa veya betona iz yapması ipin gücünden değil, ipin sürekli olarak taşa veya betona sürtmesinden kaynaklanmaktadır. Müslüman secde ibadetini ipin sürekli taşa sürtmesi gibi devamlı yerine gayretli getirmelidir ki yüzünde ve alnında secde izi olsun.
*  Efendimiz (sav) ‘Beni görmeden iman edecek olan kardeşlerimi çok özledim. Onlarla mahşer meydanında buluşacağım’ dedi. Orada bulunanlar onları nasıl tanıyacaksınız ey Allah’ın Rasulü dediler. Efendimiz(sav) ‘onları yüzlerindeki secde izlerinden tanıyacağım’ dedi.
* Ebu Hureyre Efendimizden bir hadisi şerifi şöyle naklediyor: "Şeytan der ki, vay halime ben secde ile emrolundum, secdeden kaçtım. Cehennem benim içindir der. Âdemoğlu secde ile emrolundu secde yaptı cennet onun içindir der, oradan uzaklaşır" (ibn-i mace) 
* Sahabeden bir zat Efendimize (sav) benim cennete girmeme sebep olacak bir Salih amel sordum. Efendimiz (sav) "secdelerini çoğalt. Çünkü her secde ettiğinde Allah (cc) dereceni yükseltir ve günahlarını affeder" diye cevap vermiştir. (nesei sünen)
* Namazın her rekâtında iki defa secde ederiz. Namazda en çok eda edilen farz secdedir. Bu bile secdenin Allah (cc) katında ne kadar faziletli olduğunu göstermektedir. İki secde olmasının en önemli sebebi ise secde ile emrolunan fakat bu emre asi olan şeytan gibi Allah’u Teâlâ'nın huzurundan kovulmamak, lanetlenmemek ve rahmetinden, bereketinden mahrum kalmamak için secde ediyoruz. Şeytan secde ile emrolundu, emre uymadı, rahmetten kovuldu. Biz ise her namazda, namazın her rekâtında iki defa secde ile Rabbimizin huzuruna kabul ediliyor ve rahmetten ve bereketten hissedar olmak için Âlemlerin Rabbine niyaz ediyoruz.
* Bilmez misiniz ki yerde ve gökte olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar bütün canlılar ve insanların bir kısmı Allah’ın yüceliğine secde ediyorlar. İnsanlardan çoğu hakkında azap hükmü gerçekleşti. (Hac Suresi) Ayette beyan edilen husus secde emrine insan dışında kalan bütün mahlûkatın istisnasız uyduğu; insanların ise bu emre uyma noktasında eksikleri olduğu belirtilmektedir. Hatta secde emrine uymayanlar hakkında azabın kesin olduğu haberi verilmektedir.
* Yerde ve gökte olan her şeyi bilen, sizin gizli açık her şeyinizi bilen ve bunları ortaya çıkaracak olan Allah’a ibadetle secde etmeniz gerekmez mi? (Neml Suresi) Bizimde her şeyi bilen ve bize hesap soracak olan ve her nimeti bize lütfeden Rabbimize ibadetle, yani namaz ile secdeyle teşekkür edip, hesaba hazırlanmak ve Rabbimize yakınlaşmamız gerekmiyor mu?
* Secde aynı zamanda bizi ahiret hayatına ve hesaba hazırlayan en önemli ibadettir.
* Secde Allah’ın huzurunda diz çökmektir. Allah’a diz çöken en aziz ve en çok şeref sahibi olan Allah için eğilmiş baş koymuş ve diz çökmüştür. Böylece şan ve şerefi artacak aziz olan Yüce Allah onu dünya ve ahirette aziz kılacaktır. Allah için yere baş koyan o başını basit şeyler için eğip -Yüce Allah’ın razı olmadığı veya Yüce Allah’ın gazabına sebep olan işler için- haysiyetini zedelemeyecektir.
* Kitabullah böyle yazıyor. Bizler de Allah’ın rızasına, muhabbetine kavuşmak için secde ibadetini layığı ile yerine getirmeye gayretli olmalıyız.