Besmele

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

* İstiaze (eûzû) halktan Hakk’a yönelmektir. Allah’tan gayrıyı terk etmektir. Acziyyetini bilip yüce huzura yönelmektir. Allah’ın huzurunda acziyyetini bilen, Rabbini bilecek ve bulacaktır. Şeytandan kaçıp Rabbe yönelmektir. İç düşmandan asıl dost olan Allah’a ulaşmaktır. Manevi düşmanlar için Allah’tan yardım dilemektir. Şeytan gibi lanetlenmemeyi istemektir. Allah’ın huzurundan kovulmaktan korunmayı dilemektir.
* Hz. Meryem, yanına insan suretinde gelen meleğie "senden Rahmana sığınırım (istiaze) dedi. (Meryem Suresi) İnsan daraldığında bilmediği bir durumda hemen her şeyi bilen ve gücü yeten Âlemlerin Rabbine sığınıp O'ndan yardım isteyecektir.
* İstiaze (eûzû) ile Kur'an okumaya başlarız. Bu Kur'an’da Nahl suresinden emredilmiştir. "Kur'an okumaya başlamadan evvel kovulmuş şeytandan Allah a sığının" diye emir buyrulmuştur. Kur'an-ı okuyor iken şeytanın insandan en uzak olması gereken zamanlardan birisidir. Kur'an’dan gerekli istifadenin sağlanması açısından şeytandan uzak olmak gerekiyor. Şeytan, Kur'an okuyana bile fitne, vesvese verebilir. Kur'an okurken bile istiaze emrediliyorsa Müslüman’ın bütün işlerine böyle başlaması tavsiye edilmiş oluyor. Müslüman istiaze ile şeytandan gelecek vesvese ve kötülük için Allah’a sığınmış; Allah’tan yardım istemiş oluyor. İstiaze Müslüman'a manevi güç kuvvet veriyor. Müslüman'ı olgulaştırıp imanını tazeliyor, onu kötülüklerden koruyor. İstiaze ile Rabbinden yardım isteyen kul günaha düşme riskini de en aza indirgemiş olacaktır. İstiaze ile yardım isteyen kul faziletle, rahmet ve bereketle sonuca ulaşmayı garantilemiş olacaktır.
* İstiaze ile Rabbinden yardım isteyen kul şeytanı değil, Rabbini kendisine arkadaş edinmiş olacaktır.  
* Allah-u Teâlâ kitabında (Fussilet Suresi), şeytandan Allah’a sığının O'ndan (cc) yardım isteyin buyuruyor.
* Muhakkak ki şeytan size apaçık düşmandır, ayetine uygun hareket etmek ve asıl koruyucuya sığınıp en büyük düşman için, en büyük güçten yardım dileyelim.
BİSMİLLAHİRRAHMÂANİRRAHİİİİM
* Besmele ile başladığımızda "B" harfi Allah ‘a yakınlık içindir. Euzu billahi de olan "B" harfi ise Allah düşmanlarını kahretmek içindir. İbni Abbas "Besmele Kur'an-ın anahtarıdır.  Besmele levhi mahfuzda yazılan ilk cümledir. Hz Âdem’e ilk bu cümle öğretilmiştir." İbni Mesud "Cehennemin on dokuz zebanisinden korunmak isteyen on dokuz harfli besmeleyi çok okusun." Hz. Ali "besmele zorlukları kolaylaştıran, şerlerden koruyan, gönüllere şifa veren, kıyamette güven verendir."
* Besmele ile başlamamızın hikmeti ise; Allah’ım senin adınla başlıyorum; olumsuz çirkin davranışlardan sana sığınıyorum. Bu işte kazanç elde edeceksem senin yardımın olmadan ben bu kazanca ulaşamam. Şayet bu işte günaha gireceksem bu durumdan da sana sığınırım. Yanlıştan günahtan beni koru. Bana yardım eyle bu işten günaha girmeden senin rızan ve rahmetin ile çıkmama yardım et demektir. Besmele, kendi adıma veya başka varlık adına değil, sadece Allah adına ve O'nun rızasını kazanma adına, O'nun izniyle bu işe başlıyorum, demektir.
* Peygamber Efendimiz (sav) Besmele ile başlamayan iş bereketsizdir, buyurmuş ve önemine dikkat etmiştir.
* Hz. Nuh gemiye besmele ile binmiş, kurtuluşa ermiştir. (Hud Suresi) Süleyman peygamber mektubuna besmele ile başlamış başarıya ulaşmıştır. (Neml Suresi) Besmeleye tutunan muradına erer.
* Besmele kelimesinde Allah’ın ismiyle başlarız. Allah’a ait özel isimdir. Allah’ın bizzat kendisinden başkasına kesinlikle izafe edilemez. Allah’tan başkası için bu ismi kullanmak şirktir. Allahı’n bütün isimlerini kendisinde topladığı için bu isim Allah’a özeldir başkası için kesinlikle kullanılamaz.
* Vahiy meleği ilk önce Efendimize (sav) Euzu Besmeleyi öğretmiştir.
* Euzu Besmele kul bu güzel kelamı söylemekle; "Rabbim ben beşeri zafiyetlerimle kulluk ahdimi yerine getirmeye çalışıyorum. Sen ise Kerem ve lütuf sahibi olarak Rububiyyete ve Ulûhiyete daha layıksın. Euzu besmele ile kul tüm insan, cin, şeytanlardan ve itikadî,(imani) ameli (yapılanlar) şerlerden Allah’a sığınmış oluyor.
* Yüce Allah’ın Rahman ve Rahim isimlerinin burada zikredilmesi ayrı bir anlam katmaktadır. Besmeleyi zikreden Müslüman, Allah’ın bu güzel isimleri ile O'nun engin rahmet ve merhametine sığınmış, yardım istemiş olacaktır. Allah’ tan samimiyetle yardım isteyen Müslüman'ın giriştiği işten zarar etmesi veya günahkâr olması düşünülemez. Allah’ın yardım ettiği kul ise dünya ve ahirette muzaffer olacak, kurtuluşa erişecektir.
* Sonra Allah’ın Rahman ve Rahim isimlerini zikrederiz. Rahman sıfatı; ‘R H M’ harflerinden türemiş bir kelimedir. Devamlı, sınırsız, sonsuz, koruma, acıma, merhamet etme, Sınırsız iyilikte bulunmak ve sonsuz nimet vermek, anlamlarına gelmektedir. Allah’ın rahmetine işaret eder. Rahman en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lütuf, ihsan, rahmet bahşeden demektir. Allah, Rahman sıfatı ile yarattıklarına lütuf ve ihsanda bulunurken hak edip etmediklerine bakmaz; yaratmış olması Allah’ın Rahman sıfatından tecelli için yeterlidir. Yağmurun yağması, güneşin doğması gibi... Allah’ın Rahman sıfatı karşısında inanan ve inanmayan herkes eşittir.
* Rahim sıfatı; çok merhamet eden anlamında bir sıfattır. Kullarının gelecekte elde etmek üzere hak ettikleri layık oldukları mükâfatları sınırsız rahmeti ile ihsan edecek olan anlamındadır. Allah'ın Rahim sıfatının kendisine iman ve itaat eden kulları için tecelli edeceği Kuran’da belirtilmiştir. Allah’ın Rahim isminin tecellisi için kulların hak edip etmediğine bakılarak karar verilecektir. Yüce Allah’ın bu isminden rahmet ve merhameti hak edenler dünya ve ahirette merhamete nail olacaktır.