Ağaç

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Ağaç; çeşitli faydaları, estetik özellikleri ve hayatın safhalarını sembolize etmesi sebebiyle bütün dinlerin önemle üzerinde durduğu bitkidir. Bir kısmı çiçeği ve meyvesiyle dikkat çekmektedir. Özellikle kışın yapraklarını döküp baharda tekrar canlanmasıyla ölümden sonra yeniden hayata dönüşü sembolize etmesi çok önemlidir. Bu yüzden bütün dinlerde ağaca önem verilmiştir.
Bu konuda aşırılığa kaçanlar, onlara kutsallık atfetmişler. Batıl dinlerde ağaçlarda ruhların hatta ilahların bulunduğuna dair inanışlar vardır. Mesela çamın Noel ağacı olarak kutsal gece, yeni yıl ağacı kabul edilmesi de bu bağlamda ele alınmalıdır.
Kur'an-ı Kerim'de hurma, nar, üzüm, incir ve zeytin gibi bazı ağaçlar ismen zikredilmiştir. Ayrıca secde eden canlılar arasında ağaçlar da sayılmıştır. Çeşitli hadislerde de ağaçların zikir ve tesbihte bulunduğu, ezanı duyduğu, ezan okuyanlar için hüsn-i şehadette bulunacağı ifade edilmiştir.
Hz. Peygamber (sav), ağaç dikilmesine, yetiştirilmesine ve korunmasında büyük önem vermiş, bizzat kendisi de ağaç dikmiştir. Bir hadisinde en iyi sadakanın canlıya su vermek olduğunu belrtmiş, bir diğerinde ise şöyle buyurmuştur:
"Bir Müslümanın diktiği ağaçtan insanların yedikleri, kuşların ve öteki hayvanların yedikleri, kısaca herhangi bir canlının o ağaçtan faydalandığı her şey onu dikip yetiştiren için makbul sadakadır."
"Hiçbir Müslüman yoktur ki o, ağaç diksin yahut ekin eksin ve mahsulünden insan, kuş, kurt yesin de kendisi bundan istifade etmiş olmasın. Elbette o Müslüman da diktiğiyle ektiğiyle sevap alır."
"Cenab-ı Hâk ağaç diken herkese diktiği ağaçtan çıkan meyve kadar mükâfat ve sevap takdir ve ihsan eder."
Peygamber Efendimiz (sav)in şu hadisini bilmeyen yoktur: "Kıyamet koparken sizden birinizin elinde bir hurma dalı bulunursa onu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse mutlaka onu diksin, elinde bırakmasın."
Cenab-ı Hâk, muhtelif ayetlerde kıyamet gününün dehşetini haber vermiştir. İnsanların sığınacakları yer, arayacakları böyle korkunç bir günde dahi Müslümanlara ağaç dikmelerinin tavsiye edilmiş olması, konunun önemini, başka söze ihtiyaç duyulmayacak kadar açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Onun gölgesinden, meyvesinden yararlanan insanların duaları, canlıların sebeplenmeleri hep onun sevabınadır.
Kur'anı-ı Kerim'de ağaçlardan elde edilen ve insan hayatı için büyük önem taşıyan meyvelere de temas edilmiş ve bunların Allah'ın kulların birer ikram olduğuna dikkat çekilmiştir.
Ağaç, sahipli arazi üzerinde ise elbette onların yararına kullanılacaktır. Ancak kimsenin mülkünde olmayan arazide kendiliğinden yetişen ağaçlardan, devlet bir sınırlama getirmemişse herkes faydalanabilir.