Hastanemiz 100 Yaşında -2-

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Göz Tabibi Müfit Halis Bey, Gözler ve göz sağlığı, körlük salgını üzerine bir seri makaleler yazıyor. 
Ser-tabip Osman Bey, 23 Nisan 1922 tarihli Çorum gazetesinde hastanenin kırık olan camlarının hepsini yenileyen hemşerimize açık teşekkürde bulunuyor. (Ç.G.Sayı 52)
Liva Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Müdürlüğü ilde sıklıkla görülmeye başlanan göz hastalıklarından trahoma dikkat çekiyor. Trahomla ilgili kanun metni ve mücadele beyannamesi yayınlanıyor. (Ç.G. Sayı: 76- 9 Ekim 1922 ve Sayı 77- 79 da devam ediyor)
Sıhhiye Müdürü Saffet Bey, frengi hastalığını ve tedavisinin mümkün olduğunu yazıyor. (Ç.G. Sayı: 128-129 -10-17 Ekim 1923) 
Sıhhiye Müdürlüğü, içme sularının kaynatılarak içilmesini tavsiye ederken Tifo aşısı için evlere gelen aşı memurlarından halkın saklanmamaları için ilanlar yayınlıyor. Bu ilan içinde şu cümle dikkat çekicidir. "Seferberlikte Birinci Dünya savaşında, bütün ecnebi orduları tifoya tutuldukları halde Türk ordusu aşı sayesinde tifo salgınından kurtulmuştur" (Ç.G. Sayı: 140- 2 Ocak 1924)
Doktor Akif Tevfik Bey, cesur bir çıkışla "Memlekette umumhane lazım mıdır, elzem midir?" başlıklı birkaç makale yayınlıyor. (Ç.G. Sayı: 23 Ocak 1924)
 Doktor Hamit Şakir, "Fuhuş ile Frengi hakkında" seri şeklinde (7 hafta) tarihi ve tıbbi bilgiler içeren yazılar kaleme alıyor. (Çorum Gazetesi Sayı: 147den 153'e kadar) 
Doktor Hamit Şakir Bey, "Tütün bir gizli katildir" başlıklı makalesinde tütünün pek çok zararlı bir madde olduğunu anlatıyor. (Ç. G. Sayı: 151- 19 Kasım 1924) 
Belediye Doktoru Reşit Bey, "Sineklerin mazarratı" başlıklı yazısında, halkı ve çarşı- pazar esnafını uyarıyor. (Ç. G. Sayı: 151)
Sıhhiye Müdürlüğü, Tifüsle mücadele konusunda faaliyetlerinin sürdüğünü ve halkın tifüsten korunmaları için tavsiyelerde bulunuyor. (Ç.G. Sayı: 158- 14 Mayıs 1924)         
Serbest çalışan Diş Tabibi Galip Kâmil Bey, diş sağlığı konusunu anlatıyor.(Ç.G. Sayı: 121 Ağustos 1923)
Doktor Müfit Halis Bey, "Bizde çocuk vefiyatı (Çocuk ölümleri) ve Çocuklarımıza nasıl bakalım?" başlıklı makaleler yazıyor. (Çorum Gazetesi Sayı: 165-167 -2 Temmuz 1924 ve16 Temmuz 1924)
Sıhhiye Müdürlüğü, sıtmaya yakalanmış "Ahaliye (halka) meccani (ücretsiz) kinin" dağıtılacağını ilan ediyor. (Çorum Gazetesi Sayı:178-179- 30 Temmuz 1924)
Sıhhiye Müdürlüğü "Cumartesi ve Salı günleri Sıhhiye dairesi ile Güpür Hamamı civarındaki Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme Kurumu) muayenehanelerinde frengi hastalarına meccanen muayene ve tedavi hizmeti verildiğini ilan ediyor. (Çorum Gazetesi Sayı: 178- 8 Ekim 1924 )       
Doktor Hamit Şakir Bey, Grip- Nezle-i Mestuliye Enfaluvanza hakkında yazıyor (Ç.G. Sayı:196- 4 Şubat 1925)
Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkün, ancak bu kadarının bile o dönemin sağlık alanındaki sorunlar ve çalışmalar hakkında yeterli bilgilere bizleri ulaştırdığını düşünüyorum.
24 Aralık 1924 tarihli Çorum Gazetesinde vilayette bulunan bazı devlet kurumlarının isimlerinin Meclisi Umumi (İl Genel Meclisi) kararıyla değiştirildiği ve Guraba hastanesinin isminin de "Çorum Vilayet Hastanesi" olarak değiştirildiği haberi yer alıyor. 
Günümüzün Müze binası olan ilk hastane binasında 4 Haziran 1924'e kadar sağlık hizmetleri devam etmiştir. Bahsedilen tarihte hastane binası başka bir yere alınmak ve Yatılı Mıntıka Ziraat Mektebi açılmak üzere bina Ziraat Vekâletine 40 bin lira bedelle satılmıştır. 
Hastane Numune-i Nezahat okuluna taşınmış ve yeni hastane binası tamamlana kadar okul binasında hizmet vermiştir.  
Çorum İdare-i Hususiyesi bu 40 bin lira ile şehrin doğusunda Park civarında son sistem bir hastane inşasına başlamıştır.  
Bugün T.C. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu yerde 13 Ağustos 1924'te hastane binasının temel atma töreni yapılmış ve 1925 yılında inşaat İl Özel İdaresince de 40 bin lira daha eklenerek 80 bin liraya tamamlanmış ve yeni hastaneye "Memleket Hastanesi" adı verilmiştir. 
Memleket Hastanesi açılışında 50 yataklı, 1933'te yatak sayısı 75, 1937'de yatak sayısı 85 ve 1940 yılında 100 yataklı hale getirilmiştir. 
1930 yılında yatakta 868,ayakta 1305 tedavi, 1950 yılında yatakta 3607, ayakta 18612 tedaviye röntgen tahlil ve teşhise yardımcı işlem sayısı da 4266 ya yükselmiştir. 
1930 yılında Çorum'da Doğum ve Çocuk Bakımevi, Devlet tarafından o yıllarda Türkiye genelinde yaptırılan 5 modern hastaneden biri olarak Çorum'da açılmıştır. 
Sıtma savaşı kapsamında tedavi edilenlerin sayısı; 1945 yılında 52 bin olarak istatistiklerde görülmektedir. 
1950 yılında Çorum'da 10 nu ihtisaslı, 15 i ihtisası olmayan 25 doktor vardır. Devlet kurumlarında 5 hemşire,12 ebe, 38 sağlık memuru bulunuyordu. Kentte bulunan 6 eczacıdan 5'i serbest, biri devlet kurumunda çalışmaktaydı.      
"Memleket Hastanesi" ismi zaman içinde "Devlet Hastanesi" olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Memleket Hastanesi (Devlet Hastanesi) 2015 yılı itibariyle T.C. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmete devam etmektedir.
Şehrimizin batısında Ankara yolu yakınında yeni bir hastane inşaatı da 2016 yılı itibariyle tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır.  
Yazımızın konusu itibariyle daha çok ilk hastanemize ait bilgiler verilen bu yazıda haliyle Çorum'da açılan yeni hastane ve sağlık kuruluşlarına ait bilgiler yer almamıştır. Şunu ifade etmek gerekir ki,  günümüzde ülkemiz genelinde ve kentimizde bulunan sağlık kuruluşları çok çok gelişmeler kat ederek, çeşitlenerek iftihar edilecek bir duruma yükselmektedir. 
Devlet kurumları o devletin fertleri gibi tarih içinde birer kimliğe sahiptir. Kurumların kimlikleri hakkında toplanan bilgilerle ortaya konacak veriler, yerel ve ulusal tarih açısından çok önemli vesikalardır. Bu yazının yazılış sebebi de bu yolda yapılacak ileri ve yetkin çalışmalara cılız da olsa bir ışık tutmak amacına yöneliktir. 
Son söz olarak Çorum'a, tüm halkımıza ve Çorumlulara sağlık konusunda hizmette bulunanlara şükran borcumuz olduğunu dile getirir, hayatta olanlara sağlıklar ve aramızdan ayrılmış olanlara da yüce Allah'tan rahmetler dilerim.         (Son.)                                                                      
 
Kaynaklar:
1-1921-1925 yıllarına ait Çorum Gazetesi sayıları.
2-Çorum Tarihine Ait Derlemelerim I-II-III. İhsan Sabuncuoğlu. Çorum Bel. Yay. 2008.
3-Çorum Tarihi. 5. Hitit Festival Komitesi. 1985.
4-Çorum 1997- Mahmut Gürsel. 1997
5-Çorum Gazetesi Çevirileri I-II Abdulkadir Ozulu Çorum Belediyesi Yayınları 2008.
6-Çorum'da Cumhuriyetin 15. Yılı- 1938. 
7-Yirmibirinci Yüzyılda Çorum ve İlçeleri-Ethem Erkoç-2001-Çorum