Hastanemiz 100 Yaşında -1-

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çorum'da Sağlık Hizmetleri
Çorum'a ilk hastanenin 1909 yılında ilan edilen 2.Meşrutiyet sonrası açıldığı biliniyor. Ancak bu hastanenin çoğu zaman bir doktor veya bir eczacı tarafından hizmete açık kaldığı ve bu hizmetin bir hastane hizmetinden çok uzak bulunduğu da söylene gelmiştir. Bu hastane günümüzde Albayrak İlköğretim Okulunun bulunduğu yerde iki katlı ahşap küçük bir binada hizmetteydi.  
1860 yılında Merzifon'da, Amerika bir okul (Kolej) açarken bir de Kolej Hastanesi açmıştır. O yıllarda hayli gelişmiş bir hastane olan Amerikan Kolej Hastanesi çevre illerden gelen hastalara da sağlık hizmeti vermiştir. Çorumlular da şifaya kavuşturmak ve ameliyatlarını yaptırabilmek için hastalarını Merzifon'a taşımışlardır.
1915 yılında Çorum'da Mutasarrıf (Vali) olan Nurettin Bey, Çorum'un büyük eksiği olan tam teşekküllü bir hastane tesisi için, günümüzde Müze olarak kullandığımız taş binayı yaptırarak 1916 yılında hizmete açmıştır. 21 Safer 1335 (17 Aralık 1916) Bu yeni hastanenin kitabesine "Emrazı Umumiye Hastanesi" yazılmıştır.
Birinci Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı yıllarında bu Hastane "Askeri Menzil Hastanesi" olarak da kullanılmıştır. 
1924 yılı Haziran ayında Çorum'un doğusunda (bugünkü Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu alanda) yeni ve daha kapsamlı bir hastane yapımına başlanmıştır. 
Çorum Emrazı Umumiye Hastanesi, Askeri Menzil Hastanesi olarak da kullanılmaya başladığı yıllarda asker doktor ve operatörlerle, hekim, eczacı ve sağlık personeli sayısı artarak çok daha fazla hastaya kaliteli sağlık hizmeti veren bir kuruluş haline getirilmiş, çevre iller Amasya, Tokat ve Yozgat'tan gelen hastalara da hizmet vermiştir. 
Yeni hastanemizin ilk Doktoru olarak 'Operatör Akif Bey' ismi, konumuza kaynak olan belge ve eserlerde yer almaktadır.
Çorum Devlet Hastanesinin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz bu hastanenin 2016 yılı itibariyle 100 cü yılına ulaşmış olduğunu görüyoruz.
İstiklal Savaşı öncesi Birinci Dünya Savaşı yıllarında doğu illerimizden gelen hasta ve muhacirlere İstiklal Savaşı yıllarımızda Batı cephesinden gelen hasta ve yaralılara ve Çorum halkına sağlık hizmeti veren bu hastanemizde çalışan doktor ve sağlık personelinin kayıtlarda isimlerine rastlıyoruz.
Operatör Akif Bey,
Ser-tabip Mustafa Kâzım Bey
Doktor Tevfik Bey
Dr. Binbaşı Faik Bey
Eczacı Ragıp Bey
Operatör İsmail Memduh Bey
Dr. Hacı Fehmi
Yine arşiv belgeleri arasında o yıllarda Çorum'da devlet sağlık teşkilatı içinde hizmette bulunanların isimleri de bulunuyor. Bunlar: 
Merkez tabibi (Sıhhiye Müdürü) Saim Bey
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Müdürü Saffet Bey
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdürü İbrahim Bey
Ser-Baytar Binbaşı Abdurrahman Sami Bey  
12 Şubat 1923 tarihli Çorum gazetesinde bir yardım kampanyasına katılanlar listesinde Çorum Sağlık teşkilatlarında bulunanların isimlerinin sanırım tam listesini buluyoruz.    
Sıhhiye Müdürü Eyüp Sabri Bey
Hükümet Tabibi Pertev Bey
Guraba Hastanesi Ser-Tabibi Tevfik Bey
Operatör Memduh Bey
Göz Tabibi Müfit Halis Bey
Eczacı Ragıp Bey
Hesap Memuru İhsan Efendi
Küçük Sıhhiye Memuru Sıddık Efendi
Küçük Sıhhiye Memuru Nuri Efendi
Emraz-ı sariye Kâtibi Hüseyin
İdare Memuru Halil Efendi
Kâtip Hüseyin Efendi
Guraba Hastanesi Pansörü Celal Efendi
Guraba Hastanesi Etüv Memuru İsmail Efendi
Ser-hademe Haşim Efendi
İmam Bekir Efendi
Eczacı Kalfası Ömer Efendi
Operatör İsmail Memduh Bey
Yukarıda ki isimlere bakılınca 1923 yılında Çorum'da 8 doktor,1 operatör, 1 Göz Doktoru, 3 Eczacı ve diğer yardımcı sağlık memuru ve çalışanlarıyla oldukça iyi bir sağlık kadrosunun bulunduğunu görüyoruz. 
Yine Çorum Gazetesi sayfalarında rastladığımız bir röportaj yazısında, Operatör İsmail Memduh Beye yöneltilen sorulara verdiği cevaplarda Çorum Hastanesinin kudreti, Merzifon Amerikan Kolej Hastanesi ile karşılaştırılıyor ve bir takım alet eksiklikleri olmasına rağmen hekim kadrosu olarak Merzifon'dan çok ileri durumda bulunulduğu Çorum'da gerçekleştirilen ameliyat sayıları ve operasyonların çeşitliliği yönünden sayılarla Çorum'un üstünlüğü ortaya konuyor.  Röportaj yapılan Dr. İsmail Memduh Bey Çorum'da bulunduğu 9 ay içinde seksenin üzerinde tamamen ihtisasa dayanan ameliyatlar yaptığını söylüyor. 
Koruyucu hekimlik yönünde Çorum Hastanesi doktorları yerel gazete olan Çorum Gazetesine uzmanlık alanlarıyla ilgili sağlık konularında ve toplum sağlığı üzerine halkı aydınlatan bilgilendiren yazılar yayınlamışlardır.
1920 li yıllar boyunca devam eden frengi, tifüs, tifo, sıtma, verem, trahom hastalıkları başta olmak üzere yazılan bütün yazılarda geçmeyen rahatsızlıklarda halkın hastaneye müracaatları telkin ve tavsiye edilmiştir.  
O yıllarda ki Sağlık Müdürlüğü (Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Müdürlüğü), Kızılay (Hilal-i Ahmer) teşkilatı Çorum merkezde açtıkları sağlık ocaklarında (muayenehanelerde) halka ücretsiz tedavi ve maddi (gıda) yardımlarında bulunmuşlardır. Buralarda yapılan yardımların devamı halkın bağış ve teberrularıyla sağlanmıştır. Bu çalışmalarla ilgili basına aksetmiş ilan ve sağlıkla ilgili makalelere Çorum gazetesi sayfalarında çokça rastlanmaktadır. 
Çorum Gazetesi sayılarında görülen sağlıkla ilgili makale ve yazıların başlıklarından o günlerin ağırlıklı sağlık sorunlarını çıkartmak da mümkün oluyor.
Menzil Hastanesi Ser-tabibi Mustafa Kâzım Bey, gazeteye yazdığı bir teşekkür yazısı ile yaralı gazi askerlere getirilen giyecek yardımlarını yapan Çorumlu beylerin ve hanımların ilgilerine teşekkürler ediyor. (Çorum Gazetesi Sayı:24- 10 Ekim 1921 ve 25- 17 Ekim 1921) (Devamı Yarın)