SANATTAN HAYATA

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

"Dilli Defter'den, 2009 Kasım"
Öğretmenlerimi hatırladım bir kez daha. Ölenlere Allah rahmet eylesin, sağ olanlara da sağlık ve afiyet versin. Çalışkanlardı. Sabırlıydılar. Sağduyulu insanlardı. Akıl, bilim, alınteri, kitap okumak, sanat yapmak ,mantık, ahlak, meslek gibi konularda bizi aydınlatırlardı, bunlar hep gündemlerindeydi. 
Meslekler hayatın dokusunu oluşturuyor. Etkinliği azalmayan meslekler için özellikle bu durum. İnsanın gelişmesine çocukluktan itibaren katkı veren öğretmenlik bunlardan biri. Eğitim insanı olgunlaştıran, toplumsallaştıran bir etkiye sahip. Öğretim ise olgunlaşmanın, yetişmenin, gelişmenin bilgi ve beceri tarafıyla ilgili. Eğitimin bir bilim dalı olduğunu düşündüğümüzde, onun  öğretimle bütünleştiğinde insan için ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkar. Milletlerin geleceğini şekillendiren meslekler artasında bulunuyor.
Eğitim ve öğretim faaliyeti bilimsel nitelikli, incelikli bir sanat. 
*
Sanatla hayat ilişkisi ilginç bir konu. Konuya, şehir hayatını merkeze alarak bakmaya çalışıyorum.
Sanatın özel bir yeri var modern hayatta. Kimse bunu inkar edemez. Türkülerden filmlere, tablolardan dizilere, mimaride minyatürlere, şiirlerden masallara kadar her sanat dalı ve onun eserleri hemen her an yaşamımızın içindedir. O eserlerin etkileri, temaları, esintileri duygularımızı, düşüncelerimizi, zevklerimizi, tercihlerimizi az ya da çok etkisisi altına alır. Sanat, türlü eserleriyle hava gibi sarar bizi yeryüzündeyken. Dünyanın her yerinde üretilen eserler, eski olsun yeni olsun hiç fark etmez etkisiyle; rengiyle, şekliyle, temasıyla, kompozisyonuyla, sesiyle, görüntüsüyle  güzellik esintisi havasında gelip bulur bizi. Sanattan kaçılmaz kısacası.
*
Milletler sanat dünyalarıyla da konuşur insanlık aleminde. Bu da bir hakimiyet alanıdır modern çağda. Edebiyatından müziğine, mimarinden tiyatroya, sinemandan süsleme sanatlarına değin sanat türlerinde üretilen eserlerle kendi kültürel değerlerini, medeniyet birikimini, geleceğe ait duygularını ve düşüncelerini estetik formlar içinde insanlığa sunmak. Bu az şey midir evrensel etki bakımından! 
*
Yaşamımızda rahatlamaya ihtiyacımız var özellikle bu çağda.
Hayal kurmak! İnsana verilmiş ne güzel bir imkandır. Estetik düzlemde sunulmuş, insanı olgunlaştıran, onun ufkunu ve gönlünü açan, can sıkıntılarını azaltan hayallerle ademoğluna hizmet etmek, belki sanatın en hoş taraflarından biridir. İnsan ve toplum, hayallerle de kurar yeni ve nitelikli kültürel alemler.
Sanat, bir hobi yerine göre. Üretime açık bir uğraş. Faydalı ve kaliteli. 
O, eser veren insanın sesinin duyurulmasıdır. İnsanlarla, kuşaklarla tanıştırır ehlini. Kuvvetli ve devamlılığı olan bağlar kurar kişi kalabalıklarla. Toplum denilen büyük ve derin deryanın içinde kendisini, tarzını, önermelerini başkalarına sunar.
*
Sanat, düşüncenin bahçesidir. Sanatçı bahçıvan gibi daima çalışır. Durması, bitirir onu.
Sanat, güzelliğin aranışıdır aralıksız olarak.
Sanat, bitmeyen iletişimdir.
Sanat, ortak bir dildir insanlığa seslenen. İnsanlığın ortak dili, tartışma, paylaşma zemini. Evet, sanat meşru ve herkese, her zaman açık bir tatışma-paylaşma zeminidir.
Sanat, çoğulculuğun çok sesli sunumudur evrensel ölçekte. Demokrasi ve sanat hoş bir ikili. 
*
Sanat, daima üretmeye davet eder insanı. Sanat, insanın kalbi ve zihni imkanlarını yetenek ve becerilerini kullanmasının yolunu açar.
Sanat, mümkünün sınırlarını genişletir. Sanat, en verimli tartışma alanlarından biridir estetik tarzda. Yeni ve uygun tartışmalar, düşünme, düşünerek üretim alanları açar.
*
Sanat, inceliktir eser halini alan. Nezaketin eser biçiminde kalıcı olarak insanlığa sunulmasıdır.
Sanat, hayallerin bir demet çiçek gibi sunulurken, bunların yaşanabilirliğinin de olasılıkları dahilinde elde tutulmasıdır.
*
Kütüphaneler, sergi salonları, müzeler, sinemalar, tiyatrolar, sanatın sunum alanları. Buralar insanlığın dününü, bugününü, ve yarınını ifade eden estetik eserlerle doludur. Oralara girmek, oralarda çalışabilmek bir yeterlilik meselesi. 
Sabır, ey sabır! Dayanıklılık tabii! İşin başı sağlık. Ey Allah'ım, sağlık ve huzur ver! Huzur, insanın  iç huzuru, kendisiyle barışıklığı gerekli modern insana. Arayış  burada yoğunlaşıyor çağımızda.
Yormayan sanat çalışması yok. Sanatçıdaki irade, akıl ve mantıkla gelişir. Üslup için bunlar lazım. İdrak etmek için araştırma, inceleme, tartma, yorumlama , medeni cesaret ve devamlılık da gerek.
*
Sanat, hayata dair insanlık için çok önemli başka değerlerin yerini tutamaz. O, sadece kendi etkinliği için vardır ve o bağlam dahilinde  kıymetlidir. 
Edebiyat kelimesinin kökünün "edep" olması dikkate değer.
Sanat. Her adımda sanat. Sanatsız kalmamak lazım vesselam.