Tabii Hayat

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

İşte insan!
İşte yaşadığımız hayat!
Hormonlu gıdalardan kaçıyoruz.
Ya, hormonlu ve tabi olmayan hayatlarımız?
Tabi hayat bellidir.
İnsan fıtrat olarak mükemmel olarak yaratılmıştır.
Şu organının bir başka yerde olması söylenemez.
İnsan cahildir,
insan zalimdir,
insan nankördür.
Tabi hayatın dışına çıktığı zaman böyledir.
Yoldan çıkan araç gibi,
tersine yapılan işler gibi,
haram işlere bulaşanlar gibi,
anarşiye sebep olanlar gibi...
Tabii hayat farklıdır.
Helal dairesi geniştir.
Harama girmeye hiç gerek yoktur.
Allah insanlara zulmetmez.
Farzları ise azdır.
Sadece üç şeydir.
Zikir, fikir ve şükür…
Başta "bismillah " demek zikir, ortada bu nimetlerin nasıl bir hikmet tarafından verildiğini düşünmek fikirdir.
Sonunda bu nimetlere teşekkür anlamın da söylenecek söz, sadece "elhamdülillah" demek şükürdür.
Tabi hayat budur.
İnsanı insan eder,
belki insanı sultan eder.
Yedi milyar insan…
İşte bu insanların temel meselesi budur.
Tabi hayata tabi olanlar hep mesut ve bahtiyar oldular.
Anarşiye ve bozgunculuğa talip olanlar bu yoldan saptılar.
Hem kendilerini harap ettiler hem de başkalarını perişan ettiler.
İslam dünyasında yaşanan acı ve hicranlı olaylar da tabi hayattan uzaklaşmanın neticeleridir.
Ama ahiret var.
Kimse inkar edemez.
Öylesine büyük cinayetlerin neticesi elbette neticesiz kalmayacaktır.
Büyük suçlar, büyük mahkemelerde görülür.
Tabii hayattan çıkanların hesabı kabir hayatında başlayacaktır.
İşte Bediüzzaman "zalimler için yaşasın cehennem" derken bu hakikati dile getirmiştir.
Tabii hayattan tatlısı yoktur.
Acısı da güzeldir, tatlısı da…