Hilafet Vazifesi

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Hilafet vazifesi ilk olarak Peygamberimiz (asm) ile başlamıştı.
Hazreti  Ebubekir (ra) ile devam etti.
Cumhuri sistem ile seçilmişti.
Daha sonra gelen halifeler de bu vazifeyi devam ettirdiler.
Son halife hazreti Hasan  (ra ) efendimizdi.
Altı aylık hilafetinden sonra idare ısırıcı bir saltanata dönüştü.
Daha sonra muhtelif İslam hükümdarları bu hilafeti temsili olarak devam ettirdiler.
Son olarak Osmanlı’da Yavuz Sultan Selim'in Mısır ve Arabistan'ı feth etmesi ile hilafet Cumhuriyetin kuruluşuna kadar devam etti.
Bediüzzaman hazretleri  "Mana-i hilafeti  de deruhte etmiştir" derken, on maddelik yazdığı beyanname de bu manayı ifade etmektedir.
Hilafet kaldırılmıştır ama, manen hala devam etmektedir.
Bu şu anki Büyük Millet Meclisi'nin üzerindedir.
İslam alemi, bu yıldan sonra hilafeti temsil eden bir müessese kurmamıştır.
Ancak istişari toplantılar ile birliklerini devam ettirmektedirler.
Burada Bediüzzamanın ifadelerinden beşinci helfenin yarım kalan hilafat vazifesini  Risale-i Nur'un yaptığını ifade etmektedir.
Bu çok büyük bir sorumluluktur.
Bunun idrakinde olan nur talebeleri "sahabe mesleğini" kendilerine hayat ve hizmet prensibi olarak kabul ettiler.
Yüz yıla yakın bu ülkenin manevi bir halaskarı olma özelliğini kıyamete kadar devam ettirecektir inşallah.
Hangi iktidar ve parti olursa olsun bu manevi kuvvetten istifade etmesi gerekir.
Bu ülkenin başka çaresi kalmamıştır.
Nur risaleleri beşinci halifenin yarım kalan vazifesini "Neşri hakaiki imaniye" olarak devam ettirecektir.
Risale-i nurdan ders alan hayatın hangi yerinde olursa olsun bu vazifeyi yapıyor.
Müsbet  iman hizmetinde devleti ele geçirme gibi bir art niyeti yoktur.
Çünkü hayat dediğimiz şey sadece dünyaya  ait değildir.
Dış ülkelere gidenlere pasaport verildiği gibi ebedi aleme giden, günde vefat eden yüz elli bin insana ebedi alemin paraportunu eline vermek en ehemmiyetli vazifedir.
Hilafet manen devam etmektedir.
Nur talebeleri bu şuur ve inanç ile hizmetlerine devam etmektedirler.
Başka bir niyetleri yoktur.
İman hizmeti her şeyin üstündedir.
Ondan daha önemlisi olamaz.