Zilli kurt…

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Gerçekleri kabul etmek özgürlük verir insana.
Ancak insanlara ağır gelir. 
Gerçeği bilmek, ne kadar ağır olursa olsun, özgürleştiricidir.
 
*
Gelelim sadede…
Anadolu'da kurtlar bir beladır. 
Kurt, koyun veya keçi sürüsüne dalar, bir tek koyunu yaralamakla yetinmez, bütün sürüyü parçalar.
Doğu Anadolu halkı sürüsüne kurt girmişse öcünü almak ister.
Atlanırlar, köpeklerini alırlar, kurt avına çıkarlar. Kurtları diri yakalamaktır en büyük amaçları. 
Usulünü bilirler... 
Kin bağladıkları kurda fişek vurmazlar, hiç incitmezler kurdu.
Sağlam bir telle kurdun boğazına zil takarlar ve kurdu salıverirler. 
Boğazı zilli kurt hiçbir canlıya yaklaşamaz, dağlar ve bozkırlar boyunca koşar durur. 
Zavallı "zilli kurt" ormanda ve kırda av bulamadığı, aç kaldığı zamanlarda köylerdeki sürülere yaklaşır ama boynundaki zil sesi hemen kurdu ele verir. 
Sesi duyan koyun köpekleri hemen zilli kurdu kovalarlar.
Sonunda av bulamayan kurt  ormanda açlıktan önce yavaş yavaş zayıflar, sonra zayıflıktan güçsüz düşer ve ölür. 
Böylelikle de köylünün acısı-kızgınlığı azda olsa diner güya intikamlarını kurttan alırlar. 
*
Benim 'zilli kurt'la anlatmak istediğim, bu ülkede aykırı düşüncede olanların çektikleri sıkıntılar. 
Kendilerinden olmayıp muhalif olunca akan suları durdururlar. 
İssiz kalırsın. 
Sürülürsün. Süründürürler.
Tehdit edilirsin.
Mahkeme kapılarında dolaşırsın. 
Kimseler yanına uğramaz.
Yalnızlaşırsın.
Muhalif olduğun zaman 'zilli kurt' olursun. Kaçış yok. 
*
Zordur 'zilli kurt' olmak.
Lakin, zor zoru kırar!
E eşeğe binen osuruğuna katlanır.
*
Su kaynarken; patatesi yumuşatır, yumurtayı sertleştirir, önemli olan içinde bulunduğun şartlar değil senin ne olduğundur.
Bizim halkımız ikiye ayrılır. Masaldan sonra uyuyanlar, masaldan sonra uykusu kaçanlar. 
 
Biz ilk gençlik yıllarından beri uykusu kaçanlardanız.
Şerefsizliğin insan üzerine yağmur gibi yağdığı zamanlarda, ıslanmadan kuru kalanlara helal olsun. 
Hakkı'n, hakikatin, adaletin çizgisinde olan 'zilli kurtlara' selam olsun.
Bu memleketin asıl meselesi ahlaksızlar değil, ahlaksızları alkışlayanlardır.