Son Ders

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Bediüzzaman hazretleri müsbet hareketi çok önemsiyordu.
Hayatının son yılları ve günlerinde ülke çapındaki önemli talebelerini Ankara'da toplar.
Hatta kahraman talebesi Mehmet Kayalar’ı uçakla Ankara'ya çağırır.
Emirdağ lahikası son sahifesine de bahsi geçen "vefatından sonra en son derstir" diyeki bahiste adeta son vasiyetini hem talebelerine, hem de satırlara geçirir.
Dersin asıl bahsi "müsbet harekettir."
Meselenin üzerinde ısrarla durur.
Emirdağ ilçesinde halis talebesi Ceylan Çalışkan'ın "küçük bir hadise" diye tarif ettiği, bir komserin üstada hakaretinden dolayı silahlı müdahelesinden bahseder.
Bu hadisenin dışında menfi bir hareketin nur talebeleri mabeyninde yaşanmadığını dile getirir.
Risale-i nur hareketi, bu memleketin en ehemmiyetli meselesidir.
Otuz yıla yakın zamanda Bediüzzaman'a dünyayı dar etmelerine mukabil müsbet hareketi ihtiyar etmişti.
Talebeleri de öyle yaptılar.
Gün oldu, demokratlar iktidarında bile yıllarca zulme ve baskıya maruz kaldılar.
Nur talebeleri bu vasiyete uydular.
Bedizzaman " Said Meşveretle neşredebilir" sözünü geçtiğimiz günlerde ebedi aleme giden Said Özdemir Ağabey için söylemiştir.
Bu ifadeyi de bu son dersinde vasiyet etmiştir.
Son yaşanan hadiselerde menfi hareketin ne kadar zararlı olduğunu gözlerimiz ile gördük.
"Din dahilde menfi bir tarzda istimal edilemez" sözünün tarihi levhasına şahit olduk.
Nur talebeleri bu vasiyete kıyamete kadar uyacaklardır.
Hayatın getirdiği şartlar ne kadar acı ve acımasız olsa da müsbet hareket hayatımızın en önemli umdesi olacaktır.
Bediüzzaman hazretleri hayatta iken bir talebesi: "Üstadım kardeşlerimizin tasarruflarını bir araya getirsek, büyük bir şirket kursak, o şirketten kazandığımız karlar ile hizmetlerimizde daha faydalı olamaz mıyız ?" diye geçen ifadelerine Bediüzzaman:
"Kardeşim böyle bir şirketin kurulmasına ben razı değilim" diyerek, bu harekete karşı çıkmıştır.
Daha sonraki yıllara baktığımızda, bu kabir bazı şirketler kuruldu ise de başarılı olamamıştır.
Nur talebeleri hizmetlerini artırmışlardır.
İnsanımızın imanını kuvvetleştirmek ve cennete adam yetiştirmek mesleğini hareket tarzı kabul etmişlerdir.
"Onun şakirtleri başkalarına kıyas edilmez, susmaz ve susturulamaz" sözlerini her insaf sahipleri iyi anlamalıdır.
Türkiye'de yıllarca idareler ve iradeler iktidara geldi.
Bu dönem için de nur talebeleri her iktidara müsbet manada tavsiyelerde bulundu.
Bugün ülkemiz çevremizde bulunan İslam ülkelerine benzemiyorsa bu son dersin  bu manada önemli, bir yeri vardır.