Abartılı Tutum

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Sızlanmalar. Şikayetler.  Dertlenmeler.
Kırgınlıklar. Moral bozuklukları.
Öfkeli tutumlar. Küskünlükler.
Alınganlıklar. Gerginlikler.
Hepsi var hayatta.
Ne var ki azaltamıyoruz. Giderek artıyor, yoğunlaşıyor.
 Sonra birikiyor. Yığılıyor üst üste.
Yaşam tarzımız haline dönüşüyor.
İşte modern şehir hayatından bir kesit. 
Modern dünyanın haline bak.
"Can sıkıntısı" derler adına.
Sinemada, tiyatroda, müzikte, edebiyatta ve popüler kültürde. 
"s" harfi sınırsız bir kelime dillerde dolanıyor.
"……..stressss……"
*
Şöyle geri durup bakalım hayata.
Sadece biraz mesafe ile.
İnsan abartıyor. Mübalağa ediyor eskilerin diliyle.
Her hareketi, her algısı, her duyarlılığı, her tepkisi arta arta çıkıyor ortaya ademoğlunun. Zamanla  abartılı tavra dönüşüyor.
Duygusallığın, heyecanlı oluşun sonucu olsa gerek.
Sanki kişinin davranışı bu şekilde ifadesini buluyor. 
Başka türlü değil.
*
Sükunetin de dili var.
Sükunet bir iç rahatlık sanki. Beraberinde sosyal bağın rahatlığı  da gelebilir.
Akılcı tutum,  duyguların kontrolü, heyecanın dizginlenmesi mesela, koşulların farkına varıp hayat pratikleriyle yaşama becerilerinin uyumluluğu sayılabilir stresli tutumdan uzak oluşta. 
Tutum, tavır, duruş, davranış yakın anlamlı bunlar. İnsanın kendini tutamaması deyiminin anlamı ile  abartı tutum arasında ilişki var. Toplumsal ve evrensel kültürün içindeki yaşam tutumları kişiyi yetişme döneminde kuşatır genelde, bazı tutumlarının oluşumunda da etkili olur.
*
 Çağımızda abartılı tutumlar öne çıkarılıyor kültür, sanat eserlerinde.
Duygular abartılıyor.
Başarılar abartılıyor.
Harcamalar abartılıyor.
Tepkiler  abartılıyor.
Sanki yarış her tutumda, her davranışta, her ifade edişte.
Abartılar alemi oluşuyor neredeyse. Sadelik, mütevazilik, normallik göz ardı ediliyor modern dünya kültüründe.
Abartılı tutumlar kişisel tarzların-üslup-stil-tutum ve benzeri niteliklerin oluşumunda etkinli kazanıyor. Coşku, hırs, önde olmak, derece yapmak, yenmek, rekor kırmak gibi ifadelerin tutum ve davranışların nitelenmesinde günlük dilin içinde fazlasıyla kullanımı dikkat çekicidir.
Modern hayat fazla hızlı seyrediyor, insanoğlu da onun rüzgarına kapılmış durumda. 
Bu gezegende hayat böyle.
Haydi hayırlısı.