Akşemseddin Hazretleri

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Anadolu'nun manevi erlerinden biri idi Akşemseddin Hazretleri…
1389 yılında Şam'da doğmuştur.
Nesebi Hazreti Ebubekir (ra) Efendimiz'e dayanır.
15'nci asrın en büyük sufisi ünvanını almıştır.
Çorum-Osmancık ilçesinde müderris oldu.
Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin mürididir.
"İstanbul'un fethini müjdeleyen Hacı Bayramı Veli Hazretleri:
"Bizim köse (Akşemseddin) ile Fatih Sultan ile İstanbul'u onlar alacaklardır" müjdesini vermişti.
Fatih Sultan Mehmed'in hocasıdır.
Saçı ve sakalı, elbisesi beyaz olduğu için kendisine "Akşemseddin" denilmiştir.
1459 yılında 15 Ocak günü Bolu Göynük'te vefat etmiştir.
İstanbul musahara altındadır.
Fakat fetih bir türlü gerçekleşmiyor, genç Fatih büyük bir heyecan halinde Akşemseddin hazretlerine:
"Hocam fetih neden gerçekleşmez?"
"Sultanım Bizans içinde Cibali Baba adında meczup bir veli vardır." Aman bu gavurcuklarım ölmesin, ben onların hidayetine vesile olacağım" diyerek atılan topları kerameti ile top patlamadan halice atmaktadır, böylece fethe engel olmaktadır, sebebi budur."
Bu hale karşı Fatih oldukça şaşkındır.
Bir gece Akşemseddin Hazretleri Rabbimize yalvarır:
"Ya Rabbi! bu ordu senin rızan ve Peygamberinin (asm) müjdesine nail olmak için buradalar. Gayretlerini boşa çıkarma, bu meczubun canını al yoksa bu fetih gerçekleşmeyecek" diyerek büyük bir feyiz ve halis niyet ile yapılan dualar ve bir rivayete göre seccadesi dahi ıslanacak kadar ağlayıp ve yakarıştan sonra Cibali Baba vefat eder.
Sabah Akşemseddin Hazretleri'nin çadırına giren Fatih Sultan Mehmed'e müjdeyi verir:
"Sultanım 29 Mayıs'ta fetih gerçekleşecektir inşallah" der.
Ve, gerçekten Topkapı'dan giren İslam ordusu, Bizans'ın saltanatına son verir.
Yeni bir çağ açılır.
Yanında Akşemseddin Hazretleri olduğu halde Topkapı'dan içeri giren Akşemseddin Hazretlerini halk Fatih zannederek önlerine gül ve çiçekler attıklarında Akşemseddin Hazretleri geri çekilir, fakat Fatih yine Akşemseddin Hazretlerini göstererek, gül ve çiçeklerin ona atılmasını emreder.
Osmanlı ordusundan bir çelebi, sultanın önüne geçer ve:
"Sultanım şeyhimin himmeti olmasa idi İstanbul'u alamazdık" der.
Fatih ona kılıcını göstererek:
"Çelebi bunun hakkını da unutma."
Eyüp Sultan Hazretleri'nin (ra) kabrini de Akşemseddin Hazretleri kerameti ile bulmuştur.
İşte manevi dinamikler ile maddi birikimlerin neler yaptığını tarih bize göstermektedir. Cenabı Hak kendisine Rahmet eylesin, amin.