Nasrettin Hoca

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Adı dillere destan oldu.
Nasrettin Hoca…
Kim duysa gülümsemesi peşinden gelir.
Miladi 1200'lü yıllarda yaşamış, 1284 yılı Haziran’ı Çarşamba günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sivrihisar'da doğduğu rivayet edilir.
Babası da Nasrettin Hoca gibi hocadır.
Nasrettin Hoca ilk eğitimini ana ocağında almış, daha sonra medrese eğitimi görmüştür.
Hayatın getirdiği şartlar ile yıllarını İslami eğitim ile geçirmiştir.
Bir müddet imamlık yapmış, daha sonra kadılık hizmetinde bulunmuştur.
Kendisi veli bir zattır.
Zamanında kerametlerde bulunmuştur.
Mevlana Celaleddini Rumi (ra) ile de görüşmüştür.
Onun latifeleri "latiftir"
İki cihan serverine (asm) uyarak hareket etmiştir.
Zira Peygamberimiz (asm):
"Latifeniz latif olsun" emrinde bulunmuştur.
Nasrettin Hoca'nın buna aykırı hareket ettiğini söyleyemeyiz.
Yani: İbretli ve düşündürücü latifelerdir.
Yoksa, adi ve lüzumsuz lakırdılar değildir.
Sonradan kendisine izafe edilen hikayelerin çoğu uydurmadır.
Hoca Efendi'ye birsi sormuş:
"Hoca Efendi dünyanın merkezi nerededir?"
Hoca cevap vermiş:
"Şu sağ ayağımı bastığım yerdir." demiş.
Soranlar devamla:
"Olur mu hocam bir anda nasıl ölçtünüz?"
Hoca nükteli bir cevap vermiş:
"İnanmazsanız ölçün"
İşte bu bizim Çorum'u dünyanın merkezi olduğunu iddia eden Google'ınkine benziyor.
O zaman itirazlar başladı.
"Olur mu ya?"
İnanmasanız ölçün efendim.
Belediye Başkanı çoktan Çorum'un girişine:
"Dünyanın merkezine hoş geldiniz" yazdıracağını açıkladı bile.
İşin şakası…
Hasrettin Hoca'nın kendinden olmayan şakaları Temel ve Dursun şakalarına benziyor.
Uydur uydurabilirsen…
Bediüzzaman hazretlerinin "Nasrettin Hoca'ya izafe edilen hikayelerin ancak zekatı düşebilir" demesi bunun bir örneğidir.
Yani, kırkta biri hocaya izafe edilir.
Gerisi uydurmadır.
Bu suretle hocayı velayetten ve evliyalıktan düşürür.
Buna hakkımız yoktur.
Nasrettin Hoca bugünkü anlamı ile Profesördür.
İlim adamıdır.
Kendisine rahmetler diliyorum.
Bu toprağın insanıdır.
Ruhu şad olsun.