Millî Bayramımız

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Dün 19 Mayıs’tı.
Milli Mücadele'nin başlangıç günü.
Çok özel bir gün, çok.
Samsun'a çıkıyor Mustafa Kemal.
Anadolu işgal edilmiş.
"Ya istiklal, ya ölüm."diyecek hemen  mecburiyetten.
19 Mayıs 1919'daki uyanışın yıldönümü işte.
Atatürk, Anadolu yollarındadır artık.
Bayram bir iradedir. Bayram,bağımsızlığa ve hürriyete kavuşmanın heyecanıyla düşünmenin günüdür.Bu gün milli iradenin  vatanı kurtarmak için hayata geçirilişinin idrakidir. Ki, bu bayramın ruhunu anlamak milli bilincin her kuşak tarafından kavranmasına hizmet eder.
*
Milli marşımızda ifadesini bulan inanışın,iradenin, kararlılığın yürüyüşüdür bu yürüyüş Milli Mücadele yolunda.Atatürk milletimizle birlikte yurdumuzu işgalden kurtarmak için çıkmıştır Anadolu yollarına.Bütün milletin düşüncesini Mehmet Akif şöyle ifade etmiştir İstiklal marşında:
"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
*
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal."
*
Atatürk'ün anmak ve anlamak.
Atatürk düşünceleriyle, zaferleriyle,mücadeleleriyle, yenilikleriyle, eserleriyle bir bütün. Gelişmeyi, ilerlemeyi, bağımsızlığı, barışı, vatan ve millet sevgisini, yenileşmeyi,eğitimi, çalışıp üretmeyi,kalkınmayı, cumhuriyeti,spora,bilime ve sanata, gençliğe verdiği önemi birlikte düşünmek gerek Atatürk'ü anlama çalışması yaparken. Atatürk'ün özdeyiş özelliği taşıyan sözlerinin bir kaçını okumak bile insana çok şey öğretiyor bu konuda. Örneğin tüm insanlığın sorunu olan cahillikle ilgili şu özdeyişine bakalım:
"En yüksek savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır."
İnsanlık ne çekiyorsa cahillikten çekiyor.Onun  açtığı yaralar, sorunlar bir türlü kapamıyor ve bütün insanlık cahilce davranışlar yüzünden bunalımdan bunalıma giriyor, savaşlar ve kavgalar bir türlü sona ermiyor dünyada.
Atatürk, insanın eğitimle daha iyi bir nitelik kazanacağına inanıyor. Cehaletin de böyle yenileceğini, ilerlemenin bu yolla sağlanacağını belirtiyor:
"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."
*
Atatürk barışın, hürriyetin, huzurun, birlik beraberliğin önemini daima vurgulamıştır. Bir çok konuda evrensel ölçekli değerlendirmeyi gerekli görmüştür.Milletimizi ve insanlığı ilgilendiren bir çok meseleyi düşünüp, fikirlerini etkili bir dille açıklamış ve gelecek kuşaklar için de aydınlatıcı olmuştur. İşte bunu örnekleyen özdeyişleri: 
"Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener."
"Bu gün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur."
"Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın , huzurdan mahrumdur."
"Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz."
*
Atatürk, gençliğimize çok önem vermiştir.
Atatürk, milletimizin Milli Mücadele'yi kazanan iradesini, fedakarlığını, azmini, vatan sevgisini,inancını, kahramanlığını en yakından görüp tanıdığı için insanımıza daima güvenmiştir.Bu güvenini sürekli  açıklamıştır.Gençliğimize duyduğu güveni anlatan bir çok konuşması vardır.Gençliğimize Hitabesi edebiyatımızın en güzel hitabesidir.Gençliğin heyecanı, enerjisi, azmi, eğitim öğretime uygun olan yapısı ve vatan sevgisi Atatürk'ün özdeyişlerinde vurgulanan özellikler arasındadır.
"Gençler!
Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz.Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin , vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız."
Bayramımız kutlu olsun.