Anne Anne!

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Eskiden ana derdik.
Sonra anne oldu.
Duyulan kelimesi bile insana tatlı gelir.
Anadolu...
"Ana" ve "dolu"
İki kelime birbirinden ayrıldığı zaman gerçeği ortaya çıkıyor.
İşte Anadolu böyle bir vatan toprağı olmuştu.
Yavrusunu cihada gönderenlerin bol olduğu bir zamandı.
Anadolu’da erkekten ziyade analar vardı.
Yolunu gözlerlerdi yavrularının.
Erkeklerini beklerdi analar.
Kimi döndü, kimi dönemedi.
Bu vatan kolay kolay Anadolu olmadı.
Sonra tarih bizi üç kıtadan Anadolu'ya misafir etti.
Masumdur Anadolu.
Halen eski anaların yeni anaları vardır Anadolu'da..
Kimi ormanlık içindeki kerpiç evli konaklarında, kimi modern binalara hapsedilmiş.
Hepsi anadır.
Onlar eskiden de şefkat kahramanı idi, şimdide...
"Anne" dediğiniz zaman onun ötesi olmaz.
Cenabı Hak onları öyle yaratmış.
Canlarını ve mallarını hiç tereddüt etmeden evlatlarına feda eden analar.
Bu Anadolu’da böyle olduğu gibi bütün dünyada da böyledir.
Anadır.
Gözleri yaşlı, gönülleri kırıktır.
Dünyaya meydan okuyacak kahramanlıkları vardır.
Kurtuluş savaşında vatanına, yurduna sahip çıkıp düşmana saldıran anaları okuduk ve dinledik.
Onların aziz şefkatleri bir güne ve bir haftaya sığacak kadar önemsiz değildir.
Onlar anadır.
"Ana baş taç imiş, her derde ilaç imiş." 
Her derdimizi ona açardık.
Her sevincimizi onun ile paylaşırdık.
Her gizli hallerimizi onunla paylaşırdık.
O, her derdimize çara olurdu.
Sevdiğimizi ona anlatırdık.
Şefkatli sinesinde, hüznümüzü söndürürdük.
Yaşını başını almış evlatlar bile analar ile teselli bulurdu.
İşte analar.
Yüreğimizde bir hicrandır.
Son nefesinde yetişmiştim anamın yanına.
"Yavruuuum" sözleri hala kulaklarımda yankılanır.
Ondan sonra yetim kaldım.
Sonra türkülere saz ve söz oldu.
Nice ana ağıtları yakıldı, yürekler dağlandı.
"Anam, anam garip anam" nidaları en katı kalpleri bile yumuşattı.
Yemen türkülerinde geçen "ağlayanım anam -bacım" sözleri her şeyin tamamıyla anlatır bizlere.
Sonra bacıdır.
Benim bacım olmadı, kızım da.
Bu hasreti ebedi alemde vefat eden bacımla gidereceğim kısmet olursa.
Ana yüreği başkadır.
Ana sinesi çok yumuşaktır.
Anam-anam.