Söz Gider

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Görüntünün dünyasındayız.
Modern gerçeklik bu çercevede oluşuyor iletişim sunumlarında.
Renk, biçim ve canlı akış.
Görüntü kompoziyonunun egemen olduğu bir iletişim dönemine giriliyor.
Görüntü, yazıyı da içine aldı. 
Yazı, görüntünün bir parçası, bir unsuru gibi.
İnsanoğlu bu yıllarda ,iletişim bağlamında yeni çağa giriyor.
Söze verilen yer ve zaman en aza iniyor modern yaşamda.
*
Söz gider, yazı kalır derler.
Yerinde bir ifadeydi geçmişte.Eldeki verilerin unutulmaması için yazıya geçirmenin gerekliğliğini vurguluyordu.
Dolasıyla yazının  önemini kısaca anlatıyordu.
İnsanoğlu yazıya alıştı, söz ihmal edilir oldu modern dönemde.
Çağımızda asıl mesele; sözün, sözlü iletişimin hayattan çekilişi insan alışkanlıkları sebebiyle.Söz gümüşse, sükut altındır atasözümüzün anlamca  ters çevrilmesini yakın gelecekte tartışabiliriz. Çünkü,ekranlara baka baka konuşmayı çok ihmal ediyoruz insanlık olarak. Şu halde insan yaşamından söz giderse, yazıya geçirilecek  veri de kalmayabilir ortada.Ancak, verileri teknolojik olarak  kayıt olanakları sınırsız.
*
Az konuşuyoruz giderek.
Doğru, gözümüz televizyonun, telefonun, bilgisayarın ekranında.
Ekran canlı mı canlı.
Ekran anbean değişiyor.
Sesi de var, rengi de, içeriği de. 
Çok da hareketli, çeşitli. 
Çeşitliliği sınırsız neredeyse.
Bir tek çayımızı, kahvemizi ve sunması eksik.
Yani albenisi konuşmaya göre çok fazla.
*
Konuşmadan tanışamayız.
Konuşmadan anlaşamayız.
Konuşmadan sorunlarımızı tartışamayız.
Konuşmadan çözemeyiz en basit sorunları bile.
Konuşmak yorucu, sıkıcı gelebilir ekrana alışan bazı kişilere.
*
Söz ağırlığını kaybederse..
Sözlü kültüre olan ilgi azalır haliyle.
Sözlü anlatım azaldıkça, iletişim yazı dilinin imkanlarına bağlanır.
Kişisel ve toplumsal bir çok değer, söyleyiş, vurgu unutulur insanlık hazinesini oluşturan.
Sözel birikim hayattan çekildiğinde geleneksel kültür-sanat eserlerinin de anlaşırlığını kaybedebileceği düşünülebilir.
*
Gidişat bu modern alemde.
Bunu fark etti bence Ademoğlu.
İnsana akıl verilmiş Allah tarafından.
 Araştırıp incelerse bulur çaresini.
Yeter ki, arasın insanlığı düşünerek.