Karakış

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Kara kıştayız.
Kışın şiddetindendir karalığı.Yoksa her taraf süt beyaz. 
Tezat burada ya.
Yer demir gök bakırdır bu mevimde ataların dediği gibi.
Soğuktur ortalık. Toprak derin uykudadır.Dağların başı dumandır. İhtimal ki,kuşların bile kursakları boştur.
Bilinir ki; sobası yanmayan, bacası tütmeyen, kazanı kaynamayan insanlar vardır dünyada.
Bu hal üzer daima duyarlı insanları .
 
*
Kışın şiddeti arttığında.
Kar yolları kapattığında.
Yer buzla kaplanıp hava tipiyle karışık ayazladığında.
Yakında, uzaklakta, dünyanın neresinde olursa olsun titrediğinde insan;
hırsını, bencilliğini, fitne fesadını,şeytanlığını konuştura konuştura  insanın huzurunu bozup  kaçıran nice Ademoğulları oyunlarını sürdürmektedir.
İşte sağduyu sahipleri böylesi ham davranışları anlayıp, kabullenemez haliyle. Bu sebeple yerine göre ilmin, irfanın bir noktada yetersiz kaldığını görüp canları sıkıldıkça sıkılır.
*
Modern insanın hikayesi en az iki yüz yıldır anlamca karışık.
Bir televizyon kanalında İkinci Dünya Savaşı belgeseli yayınlanıyor. Savaşın sebepleri ve sonuçları, batılı aydınların diliyle-yorumuyla  Birinci Dünya Savaşı ile kıyaslanarak anlatılıyor. Bu iki savaşın bir paylaşım savaşı olduğu Hitler eleştirisi bağlamında açıklanıyor.Bir defa daha öğreniyoruz ki; milyonlarca insan ölmüş. Milyonlarcası evinden ocağından olmuş. Milyonlarcası sefaletİ en yoğun haliyle yıllarca yaşamış.
Belgeseli izledikçe  yüreğinde acı birikiyor insanın.
Ölen insan, öldüren insan, kaynakları elinde toplayan insan, sefaleti yaşayan insan.
İnsan kendine izah edemiyor öncelikle bu durumu.
İnsanlığımız baygınlık geçirmeden kanalı değiştiriyorum mecburen.
*
İnsanlığın hikayesini kavramak zor elbette. Çünkü; çok ayrıntılı,çok değişken,çok çetrefilli. 
Modern olguları,oluşumları, gelişimleri nasıl anlamalı?
Modern batı medeniyetinin kavramlarıyla, kuramlarıyla, önermeleriyle,hayalleri ve yorumlalarıyla insan ve onun sosyal dokusunu oluşturan karakteristik  özelliklerini anlamaya çalıştığımızda yol alamıyoruz. Modern batı kültür ve uygarlık havzasında iki dünya savaşının oluşumuna engel olamadı. Batı dünyası; felsefesiyle, sanatıyla, ekonomisiyle, fikri yönelimleriyle, toplumsal eğilimleriyle söz konusu gidişata kalıcı verilerle karşı durma yeterliliğine sahip değil miydi diye sorulması gerekir daha iyi ortamlara ulaşmak adına. 
Demokrasinin kültürel zemini kuvvetlendirilemedi anlaşılan dünya savaşları devrinde.
*
Şimdi bu kara kışta düşünecek o kadar çok konu var ki!
Düşünmek için evvela uyanıklık şart.
*
Evrensel ölçekte dikkat çeken bir durum var. Doğudaki bazı ülkeler ekonomik alanda yükseliyor: Çin, Hindistan, Japonya ..
Onların bu ilerleyişleri beraberinde yeni değerler, yeni kuramlar, farklı üsluplar içeren  kültür ve uygarlık teklifleri getirebilecek mi? 
*
İnsanlık mevcutu eleştirerek daha olumluya ulaşabilir.Bugün huzursuzluk yaşayan cografyaların insanları modern dünyanın değerler alemini ilim irfan çizgisinde eleştire eleştire daha güzel bir yaşam tarzına ulaşmaya uğraşıyor mu?
Evet.
Hayat, umutla tazelenir, umutla genişler. İnsana bu umut, bu irade verilmiştir Allah tarafından. İnsan, yeter ki; tabiatına uygun biçimde çalışıp yaşamayı murat edinsin. Sağduyu çizgisini muhafaza etsin.
Kışın karalığı çalışarak, üreterek, okuyarak  ağarabilir ancak.
Düşünmek.
Düşünmek için okumak lazım elbette.
Kara kış, bir bakıma okuma dönemi.