Çalışmak, Spor ve Sanat

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Çalışmak kelimesini en fazla kimden duydum diye düşündüm.Ahmet dede geldi aklıma. Biz çocukken, babam  onun yaklaşık sekseninde olduğunu söylerdi.Hayretle naklederdi babam onun  sözlerini. Belki de o ifadelerle kendine ait  bazı anlayışları aktarmak istiyordu bize  babam. 
Ahmet dede, çocuklukken,Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu Karadeniz  taraflarından göç edip gelmiş.Şehre yakın bir köye yerleşmiş,çalışmış,evlenip  ev ocak ve çoluk çocuk  sahibi olmuş, bağ bahçe almış.Kar kış demez, günde onbeş, yirmi saate yakın çalışırmış. Onun kadar ağaç yetiştirenin de az bulunduğunu da belirtirdi babam.
Şu kesin, çalışan insan hayatı kuruyor.Onu çeşitlendiriyor.
Kuru yere ateş yakmak deyiminin anlamını, bu çalışkan dedenin babamdan dinlediğim  hayat hikayesini öğrenince anlamıştım.
Babama göre,iki sözünden biri çalışmak üzerineydi Ahmet dedenin. Dermiş ki:  "Çalışmak gibisi yok oğul. Çalışarak her engel kalkar, her mesele çözülür. Yeter ki,sen çalış.Aklını kullan, elini kullan, boş durma da ne yaparsan yap.Tembellik insanı perişan eder. Çalışan, aslan gibi olur, aslan gibi."
Rahmetli babam, Ahmet dededen karamsarlık, yılgınlık,bezginlik içeren hiç söz aktarmazdı.Hep azim, iyimserlik ve çalışarak ilerleme temalı ifadelerini naklederdi.
*
Çalışmak ve hayatın içine sporu  da katmak. 
Spor da çalışma bağlamlı bir etkinliktir.Ve insanın en güzel biçimde geliştirip uyguladığı faaliyetlerdendir.
Yaşamak hareket üzerine kurulu.Bir mazeretin yoksa; durmak, duraklamak, bekleyişte kalmak insanın kararsızlık halidir.Kişinin enerjisini tüketir boş durmak.
İnsanlık tabiattan çekiliyor modern dönemde. Çalışma biçimlerinin değişimi sağlıyor bunu biraz da. Mental yorgunluk denilen sıkıntı hissi insanlığın durgunlaşıp, bir köşede oturma isteğini artırıyor genelde.
*
Çalışmak, hareketlilik ve spor bir bütün. İnsana yakışan en etkileyici fiillerden bazıları bunlar olsa gerek. İnsanı çalışırken düşünmek, çalışırken görmek, spor yaparken izlemek ne güzel. Hayatı çeşitlendirmek, ona renk katmak, onu farklı içeriklerle zenginleştirmek nitelikli bir yenilenme, tazelenmedir. Hayat ve gelecek kuşaklar bizden bunu ister.
*
Çalışmadan olmaz. Çalışmak, bir yaşam iradesidir. Bunun aksi tembelliktir.
Tembellik insanı tüketir, insanın heyecanını söndürür.Çağa ayak uydurmanın en sağlam yolu çalışmakla mümkün.Dünyanın en hızlı değişen milletlerinden biriyiz. Yeniliyoruz kendimizi.Dünyaya açık bir kültürel özelliğe sahibiz.
Gezegenimizin her köşesiyle kültürel, ekonomik, siyasi bağ kuruyoruz.
Kültür ve medeniyetimizin hayata dair, yarınlara dair potansiyelinin değerli göstergesi bunlar.
*
Sanat, hayatın kalbi. 
Hayat, sanatla ifadesini buluyor.Sanat, insanın ve toplumun hayatını zenginleştiren önemli bir üretim alanı ve aynı zamanda her türlü  faydalanmaya açık  insanlığın birikimi.
Geçenlerde bir  ilim adamı; gençlik döneminde şiir kültüründen yeterince yararlanamamış olmasına üzüldüğünü açıkladı televizyonda."Keşke, dil gelişimimi,anlatımımı, anlayışımı, estetik bakışımı iyi bir şiir okuru olarak daha fazla zenginleştirebilmiş olsaydım."
Söz doğru. Sanat, insanı geliştirir. Gelişim imkanlarını çeşitlendirir. Kişinin kendi sesini bulmasına yardımcı olur; kendi duyarlılığını, kendi bakışını olgunlaştırmasında faydaları çoktur. Özellikle çağımızda buna ihtiyaç fazladır.Edebiyat dilin bahçesidir.Eserler onun çicekleri ve meyveleridir.
Çalışmak,sanat ve spor güzel bir üçleme hayatı güzelleştirme adına.
*
Hayatımız değişti şehirleşince.
Tarım toplumundan özeliliğinden sanayileşme yönünde yol aldıkça, geleneksek kültürel yapıdan modern özellikler kazandıkça.
Yeni bir yaşam,yeni bir çalışma tarzı oluşuyor dünyada.
Özellikle çalışma biçimi değişiyor.Artık babalarımız gibi çalışamayız.
Saat değişti, yolculuk değişti, tüketim değişti.
Hangi konuda olursa olsun kazanmanın yolu yöntemi çalışmaktan geçer anlayışını şehir kültürümüzün ana temalarından biri haline getiriyoruz.
Yazılı kültürüğümüzün önemli noktalarından biri olan edebiyatımızın çalışmanın önemi, gereği gibi konularda yeterinde zihni zemini genişletmediğini görüyoruz.
Çalışarak rahatlamak.Çalışarak mutlu olmak.  Çalışarak güzel ortamlar oluşturmak.
Çalışma zamanı, insan yaşamının en aktif dönemlerindendir. Çalışarak,üreterek insan kendini bulur. Çalışmak sosyal kaynaşmay sağlar, yeni ilişkiler geliştirme imkanı sunar insana.Kişinin ufkunu açar.