İnsanlık, Ortam ve Değerler

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Milyarlarca varlık, milyarlarca eşya, milyarlarca nesne ile dolu şu alem.
İçinden insanı çek, çıkart; ne kalır anlamlı ortada?
Dünya insanla anlamlı olarak var.
Hayat  da insanla oluşuyor.
Yani insan özne. Yaşamın geneline bakıldığında asıl servet, asıl kaynak insandır.İster olumlu açıdan bakalım isterse olumsuz açıdan, insanın hayattaki yeri,ağırlığı değişmiyor. Her iki halde de girdiği ortama kendi rengini veriyor, kendi zihniyetinin damgasını vuruyor.
İyi yetişmiş insanın değeri tartışılmaz.
O, tam bir hazinedir.
Böyle olan insanın  kendine yararı çoktur; toplumuna, hatta insanlığa faydası ise hesapsızdır.
*
İnsanı böylesine değerli, faydalı yapan hangi özellikleridir acaba?
Düşünmeye değer bir  konu. O halde duralım üzerinde.
İnsanı kıymetlendiren niteliklerden aklımıza gelenleri sıralayalım:
Sabırlı olması mı? 
Çalışkanlığı mı?
Kanaatkar oluşu mu?
Fedakarlığı mı?
Hakkı, hukuku, hakkaniyeti, haramı, helali bilip, bu çercevede hayatını sürdürmesi mi? 
İyi bir eğitim öğretimden geçmiş olması mı?
Terbiyeli,ahlaklı  oluşu mu?
Olgun bir kişiliğe sahip olması mı?
Yardımseverliği mi?
İyimserliği mi?
*
İnsana has ne çok değer geliyor düşünenin aklına kısa sürede!
Hepsi insanı anlatıyor, onun bir yönünü açıklıyor.
Sayılanların hepsi gerekli insan için, insanlık için.
Hiç birini dışarıda bırakmak mümkün değil.
Fakat, insanoğlu bunca değeri gerektiğinde hayatına almıyor, alamıyor.
Çorbanın tuzunu eksik ediyor bir bakıma.
*
Modern dönem ve insanlığın giderek daralan, değerleri azalan hayatı.
İnsanın hayatında yerini bulmayan, yeterince olgunlaşmayan , faydası tartışmalı davranışların, yönelimlerin, arayışların çokluğu bilimlerin konusu.İyi değerlerin fazlalığı meydandayken, bunca aklın ve fikrin, birikimin sahibi olan modern insan hayatını istenilen seviyeye çıkaramıyor. Sıkıntıyı oluşturan yaşanılan devir mi, içinde bulunulan ortam mı? Yoksa, geleneksel akışın geçmişten günümüze taşıdığı kültürel nitelikli katkılar mı?
İnsanlığın hayatını şekillendiren değerler dünyası modernizmin etkisiyle, eleştirel tavrıyla, onları yer yer anlamsızlaştıran önermeleriyle yeni kültürel ortamlar oluşturduğu bilinmektedir.Her şeyin yalnızca maddi yanıyla-değeriyle, ekonomik boyutuyla nitlendiği bir modern dünya ortamı, insanın yaşam alanındaki sevgi, saygı, hoşgörü, fedakarlık, doğruluk, hakkaniyet, iyilik, paylaşım, kaynaşma gibi değerlerini geri planda bırakıyor. İnsanın iç zenginliğinin hayata yansımasını sağlayan bu ve benzeri değerleri geçer akçe olmaktan uzaklaştırıyor. Oysa bu değerler, insanın insanla daha hoş, daha kaliteli bir biçimde ve ortamda buluşup kaynaşarak yeni yeni yaşam  alanları oluşturmasını sağlıyordu.
21. Yüzyılda insanlık bu sorunun çözümünü arayacak.