İlim, İrfan ve İnsan

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Dünyanın haline bakan insanın anında canı sıkılıyor, neşesi kayboluyor.
Hatta ümitsizliğe kapılmaması mümkün olmuyor.Muhteşem şehirleri kuran, fabrikaları yapıp çalıştıran, üniversal sistemleri oluşturan insanlık kavgasızlık haline ulaşamıyor.
İnsanlığın içinde bulunduğu durum insana yakışmıyor.
Bunca kavgayı, savaşı, terörü haketmiyor insanoğlu.
Ne var ki, bu yoğunluktaki olumsuzluğun sebebi de, mağduru da insanın kendisi.
İlimle  irfanın medeni ve kültürel birikime katkısını görmek için  uzun uzun düşünüyoruz.
*
 İlim lazım insana.
Bu, tartışmasız bir gerçek özellikle modern çağda.
O olmadan insan ileri gidemez.
Hayatını kolaylayamaz.
İnsanlık için olmazsa olmazlardandır ilim, bu kesin.
Çünkü, aklı ve iradesi var insanın kullanması gereken.Bilimsel yöntemlerle çözmesi gereken sorunları var.
Sadece rahatı için değil, huzuru için de gerekli bilim.Öyle ya, bilimin verileri insanın bakışına derinlik, davranışlarına da olgunluk katmalı evrensel manada.
*
Dünya kaynaklarla dolu.
Allah, insan için böyle bir alem yaratmış akıl ve irade ile donattığı insana.
Yaşam alanı her imkanıyla olan evren.
Kömürü, demiri, petrolü, bakırı, doğalgazı, ormanı, çinkosu, buğdayı, pirinci....var.
Denizler de kaynak, rüzgar da, güneş  de.
İnsan, bilim sayesinde bu kaynakları fark etti, kullanmanın yollarını yöntemlerini buldu. Şimdi de kullanıyor.
*
Ya insan kaynağı?
Asıl kaynak insan.
İnsanlık, insan kaynağını da keşfetti.Evet, belkide en önemli kaynak insanın kendisi, aklıyla, fikriyle, üretkenliğiyle,enerjisiyle,sabrıyla, merhametiyle, ahlakıyla.
Eğitim öğretim biraz da bunun için önem kazanıyor zamanımızda dünyada. İnsanın aklından, fikrinden, yetenek ve becerilerinden yararlanmak, bunlardan daha çok verim almak için.
İyi yetişmiş bir insan; kendisi, milleti ve insanlığı için ne büyük bir değer, ne büyük bir kaynaktır. Sdece ömürünün sonuna değin değil,eseri ve fikirleri sayesinde uzun yıllar faydalı olabilmekte. Örneğin, Nobel kimya ödülü alan değerli bilim adamı Aziz Sancar'ın çalışması.
*
İnsan, ilimin yanı sıra irfanıyla önemli bir kaynaktır.
İrfanı onu muhtemel olumsuz davranışlarından, yönelişlerinden alıkoyar.Uyumlu, faydalı, çevresine güven veren, çalışkan, üretken, saygılı insan..İşte insanın, insanlık için ilmiyle olduğu kadar irfanıyla da kaynaklık hali burada ortaya çıkıyor. Bu günlerde andığımız Mevlana Celalettin'in irfan kültürümüze, birikimize katkısını hatırlayınca konunun önemi daha iyi anlaşılıyor.