Atatürk'ün Özdeyişlerini Okumak

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Atatürk'ü anıyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının  77. yılında rahmetle, minnetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin 15.yılında aramızdan ayrılan Atatürk, dünya tarihinin en önemli kurucu liderlerinden biriydi. Onu tanımak, kendimizi, tarihimizi, kültürümüzü, dünyayla olan  ilişkilerimizi tanımak manası da taşır.
*
Atatürk'ün fikir dünyası çok zengin. Onun fikirlerini okudukça bu zenginliği, bu  genişliği gördükçe insan  o kaynaktan daha fazla faydalanma isteği duyuyor ve her özdeyişi okuyup bitirdiğinde düşünme ihtiyacı hissediyor. Bu sözleri değerlendirince anlayışının kuvvetlenip bakışının zenginleştiğini fark ediyor.Böylece Atatürk, her cümlesiyle anlatmaya, tartıştırmaya, yorumlatmaya, öğretmeye devam ediyor.
Atatürk, Milli Mücadele'deki liderliğinin yanısıra kurtuluş   sonrasındaki çalışmalarıyla da milletimizin hayatına damgasını vurmuştur.Onu hakkıyla anlamak lazımdır. Mustafa Kemal'i anlamak dünyanın gidişatını öğrenmeyi de içerir. Çünkü Atatürk, yaşadığı dönemin her türlü durumunu, gelişmesini, yönelimini bütün yönleriyle tahlil etmiş ve bu bağlamdaki görüş ve değerlendirmelerini tüm açıklığıyla kamuoyuna açıklamıştır.
 Atatürk'ün yaptığı çalışmaları, yaptığı  yenilikleri, ifade ettiği görüşleri anlamak Türk milletinin son yüzyıllık tarihini kavramak manasına da gelir. Ayrıca bu dönemin birikiminin  içeriğiyle, nitelikleriyle ve üslubuyla  milletimizin yarınlarının oluşumunu da ilgilendirdiğinden böylesi uğraş bizi ufuk açıcı anlayışlara ulaştıracaktır. 
Atatürk, son dönem tarihimizin oluşumunda mücadelesiyle, liderliğiyle, yenilikleriyle,kurucu iradesiyle, fikirleriyle çok etkili olmuştur.O, bunun farkındadır. Şu değerlendirmesi bu durumu özetliyor:
 "İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu, "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, "ben" değil, "biz"dir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve mücadeleci bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!"
*
Atatürk,milletimizin ilerlemesi için gece gündüz uğraşmıştır. Milletimizin gelişimi için de çok çalışmış, hedefler göstermiş ve gerekli yönlendirmeleri yapmıştır. Köklü ve kalıcı ilerlemenin temelinde eğitim öğretim faaliyetlerini gören Atatürk, eğitim konusu üzerinde çok durur. Bu çercevede bir çok konuşma yapmıştır. Yönlendirici   değerlendirmelerde bulunmuştur.İşte örnekler:
"Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız  ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." 
Bu hedef, Cumhuriyet Türkiyesinin en önemli hedeflerinden biridir. Herkesin eğitim imkanlarından yararlanması yönünde yapılan çalışmalar ilerlememizin önemli kaynaklarındandır.Bugün yaygın ve örgün eğitimde aldığımız mesafe mutluluk verici düzeydedir.
*
"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder."
Evrensel ve köklü bir anlayış. Atatürk'ün bu görüşü doğrultusunda  ülkemizde yapılan çalışmalar gurur vericidir. Bu gün okullaşma oranımız, üniversite sayımız sevindirici boyutlara ulaşmıştır.
*
"Öğretmenlik, ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir." 
Atatürk'ün buözdeyişini  okuyunca durup düşündüm bir öğretmen olarak. Öğretmenliğin misyonunu yerine getiren kişinin, bilgilenme yolundaki çabasının devamlılığını  ne güzel ifade etmiş. Özellikle çağımızda, öğretmek için devamlı öğrenmek durumundayız.Çünkü, kendi alanımızda her geçen dakika yeni bilgiler üretiliyor.
Atatürk'ün fikir dünyası geniş ve zengin. Onun özdeyişlerini okumak, araştırmak, değerlendirmek ve onlardan faydalanmak insanın bakışına yeni boyutlar kazandırıyor.