Cumhuriyet Bayramı

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Cumhuriyetimizin 92. Yılı.
92 yıldır vatanımızda, özgürce idrak edip kutluyoruz bayramımızı.
Allah'a şükürler olsun.
Bütün milletimizin bayramını gönülden tebrik ediyorum.
Şehitlerimizin,gazilerimizin ruhu şad olsun.
*
Cumhuriyet, milletçe varoluşun çağdaş şekillenişi.Birlik beraberlik içerisinde devletini kurup hayata halk eğemenliğini esas alarak devam etme tarzı. Atatürk liderliğindeki  bu başlangıç ve yürüyüş tarih sahnesine tekrar ve yenilenerek çıkış hareketidir.Çünkü, Birinci Dünya Savaşı sonunda bizi tarihten silme hamlesi yapılmışlar ve bunu uygulamaya koymuşlardı. Atatürk'ün önderliğindeki Milli Mücadele bu yok etme faaliyetinin sona erdirilmesidir. Onu kazanan milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturarak,devletimizi kurarak, Cumhuriyeti ilan ederek, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik bağlamındaki tavizsiz duruşunu hayata geçirmiş oldu.
Bu bayram, bütün bu büyük başarıların, egemenliğin, bağımsızlığın anlamını içermektedir. Çoşkumuz da, gururumuz da o kadar yoğundur.
*
Cumhuriyeti kuran Atatürk düşünceleriyle de fikir dünyamızı zenginleştirmeye devam ediyor.O, aynı zamanda fikri yönü güçlü bir devlet adamı. Özdeyiş halini alan cümleleri insanın ufkunu açıyor. Hayata dair, milli kültüre ait, dünyanın gidişatı dahilindeki etkileyici, yol gösterici değerlendirmelerini okuyunca düşünmeden edemiyoruz.
İşte ufuk açıcı  özdeyişlerinden örnekler:
"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok; yalnız bir şeye ihtiyaçımız var: çalışkan olmak."
Çalışmanın önemini vurgulayan çok önemli bir özdeyiş. Atatürk, kalkınmanın, gelişmenin çalışmaya bağlı olduğunu belirterek; huzurun da,ilerlemenin de, bağımsızlığın da çalışmaya bağlı olduğunun altını çiziyor.
*
"Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." Fikrin,vicdanın ve irfanın hür olması kişinin hür olmasına bağlıdır. Bu anlamda hürrriyetse, yetişmekle, iyi eğitimle, çalışmakla mümkün olur. 
*
"Cumhuriyet, ahlaki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir." Ahlak, insanın kişisel ve toplumsal hayatında olgunlaşması, hak ve hukukunu dengeli kullanmasıdır. Her sistem, ferdi ve sosyal huzuru sağlayabildiği oranda başarılıdır. Atatürk'ün ahlaki olana değer verip, onu Cumhuriyetle bütünlük içerisinde değerlendirmesi Kurucu İrade olarak bu konudaki tutarlılığının, ileri görüşlülüğünün bir göstergesidir.
*
"Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır."
"Yüksek kültür ve fazilet"te dünya birinciliğini hedeflemek. Çok nitelikli bir sosyl hedef gösteriyor bize Atatürk. Böylesi hedefleri gerçekleştirme iradesinde olup,bunun çalışmasını yapan milletlerin ilerlememesi mümkün değildir. Cumhuriyet yönetimiyle bu hedef arasında çok anlamlı bir bağ vardır.
Cumhuriyet erdemdir.
Millet egemenliğine dayanan bir erdem.