Yeni Yılla Gelen Yeni Kitaplar (6)

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Sayın Meral Demiryürek yukarıdaki eseriyle birlikte iki yeni eserini de imzalı olarak lütfettiler. Bu iki eserden de kısaca bahsetmek mecburiyetindeyim. Çünkü bu eserlerden biri doğrudan Çorum'u ilgilendiriyor. Birincisi 20 sayfalık bir makale. Konusu Mazlum Kenan Köstekçi. Kıymetli hocamızın bu eseri Yeni Türk Edebiyatı Dergisi Ekim 2014 sayısında yayınlanmış. "Vakitsiz solan Bir Çiçek: Mazlum Kenan Köstekçi" başlığını taşıyan bu makale dergiden ayrıbasım olarak ayrıca da yayınlanmış. Bana ulaşan bu (ayrıbasım) olan kitapçık.  
Rahmetli şairimiz Mazlum Kenan Köstekçi hakkında şimdiye kadar yerel basında bizler üç beş satır bir şeyler yazdık ama bir akademisyen, konunun uzmanı tarafından böyle bir makale yapabilme gücümüz pek tabiî ki olamamıştır. Bizim amatör kalemler olarak Çorum'da yazdığımız yazılar ne Sıklık boğazını geçebiliyor, ne de Hatap boğazından ötelere ulaşabiliyor. 
Meral Demiryürek'in bu makalesi Çorum'u, Çorumluyu hem bütün ülkeye hem de dünya edebiyat âlemine taşıyor. İşte bir şehirde Üniversite varlığının özgül ağırlığı böyle ortaya çıkıyor.                                  
*
Demiryürek'in ikinci bir kitabı da "Yıldızdan Kopmuş Bir Şule" Bu eser de Çorum için çok önemli. Zira yazarın önsözü altında (Çorum-Ağustos 2012) kaydı var. Çorum'da edebi eserler yazılıyor. Hitit Üniversitesi için iftihar vesilesi ve bütün Çorumluların da onur duyacağı bir gelişmedir. 
*
 "Yıldızdan Kopmuş Bir Şule"  kitabının içeriği; Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır ve Tiyatro Eserleri üzerine bir inceleme. Meral Demiryürek bu eserinin önsözüne Fuad Köprülü'nün Türk edebiyatçılarına bir tavsiye ve aynı zamanda da bir hedef gösteren şu cümlesini almış:
    " Edebiyat tarihine hevesli bir Türk genci, henüz inşa malzemesinden hiçbiri hazır bulunmayan bu büyük millî abide için, izah edilen usuller dairesinde hiç olmazsa birer taş getirmeye çalışmalıdır; çünkü vücuda gelecek bu muhteşem abide, büyük ve şerefli Türk milletinin asırlar boyunca muhtelif muhitlerde geçirmiş olduğu fikrî ve hissî safhaları ve o muhtelif safhalarda kendini gösteren Türk millî dehasının vahdeti göstererek, istikbaldeki nesilleri aynı vahdet gayesine sevk edecektir. (Fuad Köprülü)
Seviniyoruz ve coşkuyla takip ediyoruz ki, bir abide olarak her zaman yaşayacak Türk Edebiyatı tarihimize Çorum'da işlenmiş bir kıymetli taş daha konulmuştur. 
Doç. Dr. M. Demiryürek, sahip olduğu yüksek edebiyat bilgi ve kültürüyle, çağdaş edebiyat usullerine olan derin vukufuyla ele aldığı konular ve verdiği yeni eserlerle F. Köprülü'nün tavsiye ve telkin ettiği millî ve ilmî sorumluluk vazifesini layıkıyla yerine getiriyor.     
Hitit Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi giderek olgunlaşıyor ve bu olgunlaşma da ortaya konan yeni eserlerle mükemmelleştiriliyor. 
Sadece bu gelişmeler Edebiyat Fakültemizle kalmıyor, diğer fakültelerimizden de yeni eserler ilim âlemine sunuluyor. Çorum Hitit Üniversitesi ile bir ilim şehri oluyor. 
Başta Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Reha Alkan olmak üzere Üniversitemizin bütün öğretim üyeleri ve elemanlarına bir Çorumlu olarak teşekkürler ediyorum.