ÇORUM MÜZE BİNASI5

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

11- YANGIN VE MÜZE BİNASI 
OLARAK YENİLENMESİ
 Bina boşalınca sahipsiz ve korumasız kaldı. Yersiz yurtsuz başıboş kimselerin barınağı oldu. 1988 yılında binada çıkan bir büyük yangınla sadece dış cephe duvarları ayakta kaldı.  
 Uzun bir zaman haline terk edilen binanın yenilemesi (restorasyon) yapılarak Müze olarak düzenlenmesi 2003 yılına kadar devam etti. 
Bu arada bir iki cümle ile Çorum'da Müzeciliğin başlangıcından da söz edelim.
Çorum'da Müze oluşturma teşebbüsü 1925 yılında yapımı tamamlanan (bugün Belediye Başkanlık Binası olarak kullanılan) Milli Kütüphane binası bünyesinde Muallimler Birliğine tahsis edilen iki odadan birinde il içi ve çevresinden toplanan fosiller, maden çeşitleri ve özellikli taşlar sergilenir. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile açıkta kalan, eski okullarda Hüsnü Had Öğretmenliği yapan Ethem Hoca buraya Müze Müdürü olarak görevlendirilir. (15)
Muallimler Birliğinin toparladığı eğitim öğretimle ilgili eserler daha sonra Albayrak İlkokulunda kurulan Maarif Müzesine nakledilir. 
Eski eserleri koruma ve araştırma kurumu: 
1935 yılında Çorum'da "Çorum eski belgiler koruma ve araştırma kurumu" adı altında dönemin Valisi tarafından bir kurum ihdas edilir. Bu kurum bütün ili kapsar şekildedir. Merkez ilçe, ilçeler ve köyler bu kurum bünyesinde yer almıştır. İl'de Vali bu kurumun koruyucu başkanıdır. İl Merkez İlçe Şube Kurulunun Başkanı Nazmi Tombuş ve Yardımcısı Rifat Arıncı'dır. Nazmi Tombuş Halkevi Başkanı, Rifat Arıncı Çorum'da öğretmen olarak görevdedir.  
Çorum eski belgileri koruma ve Araştırma Kurumu Nizamnamesi nin Maksat başlığı altında yazılı 1.Maddesi şöyledir.  
1- Çorum Valiliği sınırları içinde bulunan değerli, tarihsel belgileri korumak ve bunlardan taşınabilir olanları toplayarak bir " Çorum Müzesi" kurmak ve Vilayetin tarihini araştırmak üzere " Çorum eski belgiler koruma ve araştırma kurumu" adıyla bir kurum yapılmıştır. 
2- Merkezi Çorum'da olan kurumun kazalarda şubesi, nahiye ve köylerde ise birer mümessili bulunur.
Bu nizamnamenin (tüzüğün) tamamı 18 maddedir. 
Görüyoruz ki, Çorum'da Müze oluşturma gayreti yıllar içinde sürerek geliyor.
1950'li yıllarda Çorum turizmini geliştirmek amacıyla Çorum Turizmini Geliştirme ve Müze Derneği kurulur. 
İki otobüsle Ankara'ya giden bir Çorumlu heyeti Milli Eğitim Balkanlığı önünde  "Hititlerin Başkentine Müze istiyoruz" yazılı pankartlarla ses getiren bir miting yaparlar. İlgili Bakan heyet temsilcilerini kabul eder ve Türkiye'de ilk defa Ankara'dan illerine Müze istemeye gelen heyetin verdiği heyecanla yıl bütçesinden artan paraları bir havuzda toplayıp Çorum Müzesi için tahsis edeceğini bildirir. Ve sözünde de durur. 1967 yılında 2003 yılına kadar kullandığımız (şu an yıkılmış olan) çatısı olmayan Müze binası yapılır. (Antalyalı bir mühendisin çizdiği Müze binası planında çatıyı unuttuğu için çatı yapılmamış ve sonrasında pek çok sıkıntı yaşanmıştır. (16) 
Taç binamız 2003 yılında MÜZE olarak
 yeniden kullanıma açıldı.
Şu anda Çorum Müzesi Türkiye'de var olan 19 Ulusal Müze arasında modern müzeciliğin bütün teknik ve teknolojik imkânlarıyla donanımlı ve emsallerine öncülük eden yenilikleri gerçekleştirmiş ve ilk sıralarda yer almakta olup dünya Müzeleri yarışmalarına aday gösterilecek bir konuma gelmiştir. 
Bu duruma ulaşmış olması çok sevindirici ancak eskilerin deyimi ile mazruf zarfa sığmaz hale gelmiştir. Sayısı 30 binleri çok aşmış belge-eser- sayısıyla depo-arşiv sıkıntısı baş göstermiştir. 
Müzemizin bünyesinde bulunan Etnografya bölümü ise ancak bir Müzenin bir salonu olacak kadar bir mekân içindedir. Etnografya Müzesi için Çorumlu seferber olmalı ve mutlaka ikinci bir Müze binasını vakit geçmeden yapmalıdır. Yapılacak ikinci üçüncü müzeler İlimiz Turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Bu meyanda en yakında bulunan Ticaret Lisesi Binası bir başka yere taşınabilirse Müzelerin bir arada olması daha faydalı olur. Tabiî ki bunlar benim arzularım. Aslı işi gerçekleştirecek olanlar İl yöneticilerimiz ve parlamenterlerimizdir.    
Bu öyküyü; " Nice yıllara diyerek mi bitirmeli yoksa Mutasarrıf Nurettin Beyin hatırası, Çorum'un tacı güzel bina artık hep son hizmetinde Çorum'un kent güzeli, Dünya Müzeleri içinde bir inci kıymetinle, kültür ve medeniyetler hazinesi olarak yaşa dileği ile mi? (17)
Not: Bu sunum, daha önce Çorum Hakimiyet Gazetesinin 18 Mayıs 2001 tarihli nüshasında yayınlanan (Osmanlı'dan Günümüze 9 Ayrı Görevde 85 yılın Öyküsü- Müze Binamız) başlıklı yazının gözden geçirilerek, yeni bilgiler eklenerek ve kaynaklar gösterilerek genişletilmiş şeklidir.                     (Son)