ÇORUM MÜZE BİNASI4

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

3-LEYLİ KÖY İPTİDAİ 
MEKTEBİ (1925- ? )
 
1925 senesinde aynı binada LEYLİ KÖY İPTİDAİ MEKTEBİ adıyla okuma yazma öğretilen bir okul daha açılmıştır. Bu okul öğrencilerinin her türlü ihtiyaçları da İl Özel idaresi tarafından karşılanmıştır. (9)
 
Cumhuriyetle birlikte başlatılan okuma yazma seferberliği Çorum'da da büyük bir gayretle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Zira o yıllarda Çorum'un 700'den fazla köyü vardır ve bunların yetmişinde ancak okul açılabilmiştir. Bu da yüzde on var, yüzde doksanında okul yok demektir. 
 
Kurtuluş Savaşımız boyunca Saat Kulesi civarında Hıdır Hafız isimli bir esnafın dükkânı resmen Mektup Odası olarak belirlenmiş ve burada cephedeki evlatlarına mektup gönderecek olanların mektupları zarf - kâğıt ve yazma ücreti alınmadan hizmet verilmiştir. 
 
İstiklal Savaşı yıllarında köylerimizde okuryazar bir kimse bulmak imkânsız gibiydi. Cephede askeri olan ailelerin mektup yazdırmak için mutlaka şehre gelmeleri gerekiyordu. Mektup Odası ihdası bu zarureti karşılamak için düşünülmüş ve uygulanmıştır. O yılların Çorum gazetelerinde  (bu Mektup Odasının yerinin ihtiyaç sahiplerine gösterilmesi için) ilanlar vardır. (10) 
 
4- VALİ KONUTU (1928-1933)
 
Söz konusu binamız hakkında Vali konutu olarak da kullanıldığına dair sözlü bilgiler edinmiştim. O yılları bilen bir Çorumlu olarak yaşayan şehir büyüğümüz sanayici Sayın Abdullah Kavukçu'ya sorarak birkaç yıl buranın Vali konutu olarak kullanıldığı bilgimizi "Evet birkaç yıl vali konutu olarak kullanıldı sanırım 30'lu yıllardı" şeklinde olan ifadeleriyle teyit ettirdik. 
 
1928 yılında Ziraat Okullarının Türkiye genelinde kapatılması sonucu boş kalan bina 1929-1933 yılları arasında Vali konutu olarak kullanılmış olmalıdır. (11)
 
5- KÜÇÜK SIHHAT MEMURLARI 
MEKTEBİ (1933-1941)
 
Türkiye'de daha önce ilk defa Sivas'ta açılan Küçük Sıhhat Memurları Mektebi 1933 yılında Çorum'a naklediliyor. Bu okul Sivas'ta iken 162 öğrenci mezun vermiş. 
 
1933'te Çorum'a naklinden sonra da 1938 yılı sonuna kadar 161 mezun vermiştir. (12)
1936 yılında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilat ve Memurin Kanunu mecliste kabul ediliyor. 
 
Bu kanunla Sıhhat Mekteplerinden beklenen amaç ve mezunlarının, kadro ve özlük hakları görev alanları ve sorumlulukları belirleniyor. 
 
Sıhhat Mektebi Çorum'da 1941 yılına kadar açık kalıyor ve öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte okul 1941 yılında İstanbul'a naklediliyor. 
 
Elimizde 1939 -1940 yılında Çorum'da Sıhhat Mektebinde okuyan ve öğrenimine İstanbul'da devam edip mezun olan Elbistanlı Kamil Yinanç isimli Emekli Sağlık Memurunun oğlu tarafından bana gönderilen fotoğraflar var. Bunların bir kısmını Müzemizde sergiledik.  (Kamil Yinanç geçirdiği bir kaza sonunda bir kolunu kaybetmiş ve Kolsuz Kamil diye şöhret bulmuş). 
 
Eldeki resimlerde ki yazılardan Mektep Müdürlerinin Dr. Süreyya Yücel,  resimleri bulunan öğretmenlerden birinin adının Adil, diğerinin Selim Çapa olduğunu görüyoruz.   
6- BÖLGE ERKEK SANAT OKULU (1942-1967)
 
1942 yılında Bölge Erkek Sanat Okulu eğitim öğretime başlıyor. Daha Sonra okulun adı Erkek Sanat Enstitüsü oluyor. İlkokul mezunlarının önceleri 5 yıl okuduğu bu okullar 1967-68 ders yılında altı yıla çıkarılıyor. 
 
Okulun ilk açıldığı yıllardan itibaren Çorum esnaf ve sanatkârlarına modern makineleri tanıma ve kullanma fırsatı sağlıyor. 
Çarşıda bulunan sanayi makinelerin tamiratıyla uğraşan ustalar yapamadıkları işleri "Bunu Sanat Mektebine götürün, bu iş ancak orada yapılır" diyorlar. 
1968 yılına kadar bina Sanat Enstitüsü olarak hizmette kalıyor. Yeni yapılan binalarına taşınınca binanın yeni sahipleri Ticaret Lisesi oluyor.
 
7- TİCARET LİSESİ  (1967-1975)
 
Ticaret Lisesi için 1975 yılında yeni bina yapıldı. Ticaret Lisesi yeni binasına taşınıncaya kadar bu taç binada kaldı. (13) 
 
8- MAKİNE YÜKSEK OKULU (1976-1982)
(İlk ders günü 11 Mart 1976)
 
Çorum'da yeni açılan Yüksek Okula mekân olarak bu taç bina seçildi. 1976-1982 yılları içinde yüksek okul öğrencileri burada eğitim- öğretim gördüler. Çorum Eğitim Enstitüsünün 1980 sonrası kapatılmasından sonra Makine Yüksek Okulu bugünkü MYO binasına taşındı.(14) 
 
 9- AKŞAM ORTAOKULU (1982-1984)
 
Boşalan binada önce Akşam Ortaokulu açıldı. Bu okulda ilkokulu bitirmiş ancak daha sonra herhangi bir okula devam edememiş okul yaşı geçmiş yetişkinler için ortaokul programı uygulanarak eğitim yapılıyordu. Atatürk Lisesi gündüz, ortaokul akşam saatlerinde ders yapıyordu.  
 
 10- ATATÜRK LİSESİ (1982-1984) 
 
1980'li yılların başında kentin tek lisesi olan Çorum Lisesi artan öğrenci sayısı karşısında fiziki bakımdan yetersiz kalmıştı. Makine Yüksek Okulundan boşalan binada yeni bir Lise "Atatürk Lisesi" adıyla açılması yoluna gidildi. 
1980 ihtilal Hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam Paşa'nın da açılışına geleceği duyurulunca taç bina boya badana ve bazı onarımlarla görkemli bir törenle Atatürk Lisesi olarak açıldı.
Ancak binanın yıpranmışlığı, ısıtma sorunu,  iki okul bir arada olmuyor ve ulaşım güçlüğü gibi sebeplerle öğrenci ve öğretmenler nezdinde açıldığı günden itibaren hep sızlanma konusu oldu. İki yıl sonra 1984'te Atatürk Lisesi eski Çorum Lisesi ile birleştirildi. Bu birleşmeden sonra Lisenin adı "Çorum Atatürk Lisesi" oldu. Akşam Orta Okulu da Gazi Paşa İlkokuluna taşındı.  
 
(Sürecek)