Siyasetname’den seçmeler 9

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

-Musa’nın Duası ve Firavun’un Helaki-
Şöyle buyrulmuştur: “Aziz ve Celil olan Tanrı’nın kullarına ekmeği ve yemeği bol tutmak saltanatın ve devletin ömrünü uzatır.”
Allah, Musa Kelimi mucize ve kerametler ihsanıyla Firavun’un tanrılık davasından vazgeçirmek ve hak yola davet için gönderdi.
Firavun’un sofrasının tahsisatı Hergün 4 bin koyun, 400 yüz sığır, 200 yüz deve, buna tekabül edecek miktarda tavuk, helvalar, kızarmış etler bunun gibi şeylerdi.
Bütün Mısır halkı ve ordu bu sofrada her gün yemek yerlerdi. Firavun
400 yıl İlahlık davası güttü. Musa peygamber defalarca Firavun’un imana davet etti. Hiçbir netice hasıl olmadı. Firavun iddiasından vazgeçmiyordu.
Musa –selam üzerine olsun- Tur dağında “ Yarabbi, Firavun’u helak et” diye dua ediyordu. Aziz ve Celil olan Allah, Musa’nın duasını kabul etti ve “Onu suda helak edeyim, onun bütün malını, nimetini ve zenginliğini senin kavminin ve askerinin rızkı yapayım” diye buyurdu.
Bu vaat üzerinden iki sene geçmişti. Musa’nın sabrı sona erdi. 40 gün oruç tuttu ve Tur dağına gitti. Musa, Allah’a yalvararak “ Ya Rab,
Firavun’u helak edeceğim diye söz verdin. O ise kâfirliğini ve batıl davasını hiç azaltmıyor; onu ne zaman helak edeceksin?” dedi.
Yüce Allah buyurdu: “ Ya Musa, senin için (sana göre) onu (Firavun’u) mümkün olduğu kadar çabuk helak etmem gerekiyor. (Öte yandan) Bir milyon kul için, onu helak etmemem gerekiyor. Onlar her gün onun nimetini yiyorlar; üstelik onun saltanatı zamanında asayişleri yerindedir. İzzet ve celalim üzerine ki, benim kullarıma ekmeği ve nimeti bol olduğu müddetçe ben onu nasıl helak edeyim.”
Musa: “Yarabbi vadin ne zamana tamam olur” dedi.
Allah: “ Ya Musa, Firavun’un kendisi ekmek ve nimeti halktan çektiği zaman, ekmek vermeyi azalttığı her an ben de onun ömrünü azaltırım.
Onun işi ve memleketinin çöküşü yakındır” dedi. Diğer tarafta Firavun vezirine şöyle diyordu: “Musa kavmini kendi etrafında fazlaca topladı, bizi rahatsız ediyor. Onunla işimizin nereye varacağını bilmem. Şimdi hazineyi ve zahire depolarını doldurmak vaktidir. Mutfak giderlerini yarıya indiriniz. Daha sonra daha da azaltınız” diyordu.
Firavun’un bu tutumunu haber alan Musa, anladı ki, Allah’ın vadi yakındır.
Derler ki, Firavun suda helak olduğu gün mutfağında sadece iki cılız koyun kesilmişti.
Düşünmek lazım ki, iş nereden nereye vardı.
*
Yüce Allah, İbrahim’i, ekmek vermesinden ve misafir severliğinden dolayı övdü. Hatem-i Tai’nin vücuduna cehennem ateşini haram eyledi.
Dünya var olduğu müddetçe, onun cömertliğinden söz ederler. Müminlerin
Emiri Ali b.Talib –Allah ona ikramını artırsın- namazda bir yüzük çıkardı ve bir dilenciye verdi, kendisi açken birkaç açı doyurdu. Yüce
Allah Kuran’da onu yâd etti ve övdü. Kıyamet saatine kadar onun cömertliğinden, mertliğinden, cesurluğundan tekrar tekrar söz edeceklerdir.
Dünyada hiçbir iş cömertlikten ve ekmek vermekten daha iyi değildir.
*
“Cömertlik işlerin en güzelidir”
“Cömertlik peygamber huyundandır” diyor Unsuri.
Hadisler de, “ Hasis ve nankör insanlar cennete giremezler” diye geçer.
Her devirde İslam diyarlarında ve küfür diyarlarında hiçbir iyi huy, ekmek vermekten daha iyi değildir. 
(sürecek)
Kaynak: Siyaset-name. Yazan Nizamü’l-Mülk, Çev. Prof. Dr. M. Altay Köymen.
Kültür Bakanlığı Yayınları. !000 temel eser dizisi. 1990.