Bugün :

Ebu Talip müslüman oldu mu?


 


-6583

 

Hz. Peygamber (sav)'in amcası ve Hz. Ali (r.a)'ın babası Ebu Talip, İslam tarihinde en çok adı geçenlerdendir.
Ebu Talip, yeğeni Hz. Muhammed'i sekiz yaşından itibaren himayesine almış, evlatlarından daha çok ilgi göstermiştir. Şam seyahatinde bile yanında götürmüş, rahip Bahira'nın söylediklerini can kulağıyla dinlemiştir. Yeğeninin ahir zaman peygamberi olacağı haberini ondan   duymuştur. Belki de onların etkisiyle yeğeni Hz. Muhammed (sav)i hep gözetmiş ve kollamıştır.
İlk vahyin gelişinden itibaren Kureyş kavmi, Hz. Peygamber (sav)'e cephe almışlardır. Ancak Ebu Talip, Kureyş'in reisiydi. Onu aşıp da Resulullah (sav)'e doğrudan saldıramıyorlardı. O nedenle zayıf ve korumasız müslümanlara işkence ediyorlardı. İslamın hızlı yayılması ve müslümanların gittikçe çoğalması üzerine Kureyş Kavmi, Ebu Talib'e gelerek yeğenini himayeden vaz geçmesini ve kendilerine teslimini istediler. O, bunu asla kabul etmedi. Kureyşliler, müslümanlara Abdulmuttalip mahallesinde boykot uyguladılar. Ebu Talip'de müslümanlarla beraber üç yıl bu  işkenceye direndi.
Ebu Talip, oğlu Ali ve Cafer'in müslüman olmalarına engel olmadı. Onları haliyle hoş gördü.
Hz. Muhammed (sav) de amcasının bu iyiliklerinin farkında ve bilincindeydi. Onun için amcasının müslüman olduğunu diliyle söylemesini, kelime-i şehadet getirmesini çok arzu ediyordu. Ölmeden önce hasta yatağındayken amcasına bu teklifte bulundu. Ebu Talip'de âhir ömründe ölmekten korktuğu için iman etti demelerinden ar ediyorum, diyerek kelime-i şehadet getirmekten kaçındı ve öylece vefat etti.
Siyer ve İslam tarihi kitaplarında özetle Ebu Talip hakkındaki malumat bundan ibarettir.
Ancak Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi'nde Leblebicizade Ahmet Feyzi Çorumi'nin bir eseri var ki onda Ebu Talib'in müslüman olarak vefat ettiği iddia ediliyor ve ispata çalışılıyor.
Ahmet Feyzi Efendi, mezkur eserinde Ebu Talib'in meziyetlerini, yeğenini himaye konusundaki gayretlerini, ölünceye kadar müslümanların yanında yer alışını, güçlüklere birlikte direnişini uzun uzun anlatır. Sonunda vefatından önce Kureyş kabilesinin ileri gelenlerini toplayıp onlara yapmış olduğu vasiyeti nakleder. Bence kitabın en can alıcı noktası da odur.
O konuşmayı özetleyerek aktarmak istiyorum:
"Ey Kureyş topluluğu, Allah'ın yaratıkları arasında sizler safi ve halissiniz. Şanı ve keremi bul Muhammed içinizdedir.
"Ey Kureyş topluluğu, şu beyt-i şerife saygı göstermenizi tavsiye ederim. Bunda Allah Teala'nın rızası ve geçiminizin imkanı vardır. Sizi davet edip çağıran Muhammed'in davetine icabet edin. Muhammed'e yumuşaklıkla ve iyilikle muamele etmenizi ayrıca  vasiyet ediyorum. Muhammed, emin kişidir. Arap topluluğu içinde sözüne en sadık insandır. Ondan yalan sadır olmaz. Benim size edibeleceğim nasihatleri, o size edebilir. Bir emir ile gelmiştir ki o emir, kalbin kabul edeceği şeyleri ihtiva etmektedir. Dilin yalanlaması, kin ve düşmanlıktan kaynaklanabilir. Onun getirdiği İslam Dinini dil inkar etsede kalbin kabul edeceğine şüphe yoktur.
"Ey Kureyş topluluğu, Muhammed için koruyucu ve cemaati için himaye edici olunuz. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in yoluna giren, akıllı ve olgun olur. Hidayet-i Muhammediyye'ye ulaşıp varmakla bahtiyar ve mutlu olur.
"Eğer ömrümün müddeti, ecelimin ertelenmesi mümkün olsaydı Muhammed'den fitne ve belaları ve ona sıkıntı veren şeyleri men eder ve musibetlere engel olurdum. Siz de ona yardım ediniz"
Eserin müellifi Ahmet Feyzi efendi halkına böyle bir vasiyette bulunan bir insanın imanından, müslümanlığından şüphe edilmemesine işaret ediyor.
Klasik ve meşhur siyer ve İslam tarihi kitaplarında bu vasiyet geçmiyor. İçerisindeki pek çok bilgi de o eserlerde yer almıyor.
İşte bu nedenlerle bu el yazması eseri sadeleştirerek yeni yazıya çevirmeye karar verdim. Bir yılı aşkın süren bir çalışmadan sonra herkesin kolayca anlayabileceği bir dil ve uslupla eserin çevirisini tamamladım. İnşallah okuyucusuyla buluşur da bu konuda Türk toplumunun tarih kültürüne yeni bir ufuk açılmasına vesile olur.


 

     
 
 
 
 

Han Yazılım
Çorum Hakimiyet 24 Yaşında.