160.000.000 YETİM ÇOCUK

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

BM verilerine göre; kayıtlı olarak dünya üzerinde şu an 160 milyon yetim çocuk yaşıyor veya yaşamaya çalışıyor. Kayıtlı olmayanlarla bu sayının çok çok arttığı belirtiliyor. Savaşlar, doğal afetler, yoksulluk gibi çeşitli nedenlerle anne veya babasını kaybetmiş olan bu çocuklar, çok zor şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar.


Namaz kılmak ile yetime el uzatmak arasında güçlü bir bağ olduğunu bizlere Maun suresi ile anlatan Yüce Rabbimiz, yetimler ile ilgili Kur'an- Kerim'de daha bir çok uyarı da da bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını hatırlatmak istiyorum.


- "Bu dünya ve ahiret hakkında, YETİMLER(e nasıl davranılacağı) hakkında sana sorarlar. De ki: "Onların durumlarını düzeltmek en hayırlı durumdur." Ve onların hayatlarını paylaşırsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Zira Allah, bozgunculuk yapanları, düzeltmeye çalışanlardan ayırt etmesini bilir. Ve Allah dileseydi, taşıyamayacağınız yükleri omuzlarınıza yüklerdi: (Ama) unutmayın ki Allah kudret sahibidir, hikmet sahibidir." (Bakara suresi: 220.ayet)


- "Sana sadaka olarak ne vereceklerini soruyorlar, de ki: -Hayırdan infak edeceğiniz şey; anaya, babaya, akrabaya, YETİMLERE, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak yaptığınız şeyleri, Allah şüphesiz en iyi bilendir." (Bakara suresi: 215.ayet)
-"Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malını sevgisine rağmen; akrabaya, YETİMLERE, yoksullara, yolculara, dilencilere, kölelere ve esirlere veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, sözleştikleri zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşta sabredenlerin durumudur. İşte sadıklar ve muttakiler onlardır." (Bakara suresi: 177.ayet)


- "YETİMLERİN mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına sadece ateş doldururlar ve alevli bir ateşe atılırlar." (Nisa suresi: 10.ayet)
-  "(O mü'minler)Ve kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, YETİMLERE ve esirlere yedirirler." (İnsan suresi: 8.ayet)
-  "Hayır, YETİME ikramda bulunmuyorsunuz." (Fecr suresi: 17.ayet)
- " sakın YETİMİ üzüp kahretme." (Duha suresi: 9.ayet)
     Mahallemizden, okulumuzdan, işyerimizden başlayarak çevremizdeki zor durumda olanlardan, muhtaçlardan ve de özellikle yetimlerden haberdar olmak, onlara yardımcı olmak, yardımlara aracılık etmek önce İnsanlık sonra da Mü'minlik görevidir.


     Dünyada en çok mağduriyetler, savaşların ve doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde meydana gelmektedir. Bu zor şartlardan da en çok çocuklar etkilenmektedir. Bu zor şartları yaşayan bölgelerdeki mağdur insanlardan da yatacak yeri, yiyecek ekmeği olan bizler bir bakıma sorumluyuz. Bu riskli bölgelere yardımlarımızın ulaşması için çalışan gönüllü kuruluşlar var çok şükür.


    Dünyanın bir bölgesinde zor şartlarda yaşamaya çalışan insanlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştıran kuruluşlardan birisinden ve onların YETİM PROJESİnden bahsetmek istiyorum.


     İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 5 kıtada 135 ülkede çalışıyor.


     İHH, bir yandan felakete uğramış insanlara acil yardım ulaştırırken diğer yandan insan tacirlerinden ve organ mafyasından önce YETİMLERE ulaşarak onları sağ kalan yakınlarına veya güvenilir, yetkin ellere teslim edinceye kadar emin ortamlarda gözetmeye çalışıyor. Savaş ve doğal afetlerin yaşandığı yerlerde, yoksulluk bölgelerinde, yetim ve korumasız kalan çocukların, kendi topraklarında kültürlerinden kopmadan, öncelikle yakınları yanında yaşamaları  önemseniyor. Kimsesi olmayan çocuklar için ise barınma imkânı ve ortamı sağlanıyor.


    Yurt içi yetim çalışmaları, Türkiye'ye sığınmış muhacir yetimlerle kaza, hastalık, afet vb. farklı sebeplerden yetim kalıp akrabalarının yanında kalan ve muhtaç olan yetimlere maddi, manevi destek olmanın yanı sıra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda barınan yetim ve kimsesiz çocuklara manevi destek veriliyor.


    İHH YETİM ÇALIŞMASI bu kaygılarla hayat bulmuş bir çalışma. Bu yıl Milli eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak okullarda "HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR" kampanyası başlatıldı. Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Yetim sponsorluk destek sistemi ile ayda 90 TL ile DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDEKİ BİR YETİMİN eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarının karşılamasına katkıda bulunması amaçlanıyor.


 Konu ile ilgili İHH'nın intenet sitesinden ayrıntılı bilgi alınabilir. Allah, yardımda bulunan ve emeği geçen kimselerden razı olsun. Selam ile.