Salâvat-ı Şerife ve Faziletleri

Paylaşın:

Facebook Twitter Google

Salâvat kelime (terim) anlamı olarak ‘dua’ demektir. Allah’ın kullarına makbul olacak dua etmeleri için ikram ettiği mükemmel fırsatlardan biridir. Salâvat övgü, rahmet, bereket, affedilmek, destek olmak, yardım etmek, yanında olmak gibi pek çok anlam zenginliğini içermektedir. Salâvat kelimesi çok faklı anlamlara gelmektedir. Bunlardan bazılarını dersimiz içerisinde yer vereceğiz.
Dini bir terim olarak salâvat "Peygamber Efendimizi övmek, O'na (sav) olan bağlılığın teslimiyetin ve makamının yüceliğini dile getirmek, bunu yaşantımız, ahlakımız ile ortaya koymak, Yüce Allah’tan Efendimizin (sav) iman ve ahlak faziletlerine ulaşabilmek için Rabbimize yapılan dua ve niyazdır." 
Salâvat Müslüman ın bizzat kendisi için bir duadır. Salâvat Cenab -ı Allah’ın yerine getirilmesini isteği bir hüküm olduğu için kul salâvat ile kendisine dua edip Rabbine karşı görevini yerine getirmekte ve sevap kazanmaktadır. Peygamber Efendimiz (sav) Yüce Allah’ın sevgisini kazanmış, Nebi, Resul olmuş muhterem ve mükemmel bir zat. Ümmet, peygamberine şan, şeref veya başka bir şey veremez. Peygamber (sav) zaten en büyük şeref ve makam sahibidir. Kullar bu makamdan gerekli hisseyi çıkarıp şan ve şeref sahibi olmalıdırlar. Ümmeti olarak bizler Efendimize (sav) bir şey veremeyiz, O'na (sav) bir şey katamayız. Öyleyse biz bir şeyler kazanmalıyız. Biz sözlerimizle Muhammed Mustafa (sav) övemeyiz. Sözlerimizde O (sav) varsa sözlerimiz ve o sözleri sarf eden övülmüştür. 
Allah’u Teâlâ Yüce kitabımızda Salâvat -ı Şerifeyi emrediyor Ahzab suresinde Yüce Allah; Allah ve Melekleri Nebiye salât eder. Ey iman edenler sizde o Nebiye içtenlikle ve samimiyetle salât edin ve O'na teslim olun. Buyurmuştur. Ayette Cenab-ı Allah’ın Efendimize (sav) salât ettiği açıkça belirtilmektedir. 
Allah’u Teâlâ nasıl salât etmektedir?
* Cenab -ı Allah’ın kuluna ve Resulune salâtı: O Resulun (sav) şanını kıyamete kadar yüceltmesi ve sürdürmesi. Ezan, kamet ve her duada Efendimizin (sav) isminin zikredilmesi gibi.
* Salât destek olmak manasına geliyor. Allah’u Teâlâ Peygamber Efendimizin (sav) en büyük destekçisi ve yardımcısıdır. Rasule itaat eden Allah’a itaat etmiş gibidir (ayet, nisa suresi)  De ki Allah’ı seviyorsanız peygamberinize itaat edin, Allah ta sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. (ayet âli İmran suresi)
* Salâvat övgü demektir. Cenab -ı Allah övgüyle hep bahseder Efendimizden. Allah’a ahiret gününe iman eden ve Allah’ı çok zikredenler için Allah’ın Resulu en güzel örnektir. (Ahzab suresi)
* Bereket anlamına gelmektedir. Allah u Teâlâ Efendimizin (sav) şahsını, ismin ve ailesini bereketli kılmıştır. Her namazımızda salli ve barik duaları bunun en büyük delilidir.
* Affedilmek Yüce Allah fetih suresinde Efendimiz için "Allah senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." Efendimiz günah işlediği için değil Yüce Allah Efendimizin günah işlemediğini bildiği ve ileride de günah işlemeyeceğini bildiği için affedilmiştir diyerek Efendimize iltifat ediyor, sen güvenilir birisin diyerek övüyordu.
Melekler nasıl Salâvat (Salât ve selam) ediyor?
* Meleklerin Rasulullaha (sav) olan salâtı ise Efendimiz için dua etmeleri ve O'nun (sav) adını Yüce Allah’a hep hayırla anmalarıdır. Meleklerin Efendimizin davasına destek vermeleridir.
* Efendimize (sav) meleklerin yardım ettiği hem ayetlerde belirtilmiş, (ali İmran suresi)hem de Efendimiz bizzat kendisi bu durumu açıkça belirtmiştir. Cibril hadisi (Buhari iman 1 müslim iman 1) ve meleklerin bazen Efendimizin yanına insan suretinde gelmesi bunun delilleridir. (dıhyetul kelb. Dıhye bin halife)
İman edenler nasıl Salâvat (Salât ve selam)  etmelidir?
Bir sonraki ayette Cenab-ı Allah münafıkların Efendimizi (sav) incittikleri hatırlatılarak bize siz Peygamberinizi (sav) üzmeyin, O'na (sav) sevgi ve saygıyla hürmet edin mesajı ve emri verilmektedir. Bu emre göre Müslümanların Efendimizi (sav) üzmesi yasaklanmakta; aksine Efendimizin (sav) gönlünü hoş tutacak ve O'nun (sav) itibarını, şanını, makamını, yüceltecek ve koruyacak şekilde hareket etmemiz emredilmektedir.  Ayetleri dikkatlice incelediğimizde salâvatın sadece dille söylenen bir ibadet olmadığı, uygulamalı olarak hayatımızda devamlı salâvatın olması, yaşanması gerekliliği açıkça vurgulanmaktadır.
* Cenab -ı Allah İman edenler sizde Peygamberinize salât edin diye emrediyor. Ama emrin sonunda nasıl olacağını da açıklıyor. Rastgele bir salâvat istemiyor Yüce Allah, hayatımızın her döneminde, kitabullahın tarif ettiği şekilde, imanı ve ahlakı güzelleştiren, kemale erdiren bir salâvat ile Rabbimize niyaz etmemizi ve gerekli faziletleri kazanmamızı istiyor.
Salavat (Salât ve selam) iki şekilde olacak.
* 1. Yüce Allah ın emrettiği şekilde yani hayatımızın tümünde- sözlerimizde yaşantımızda, kazancımızda, ailemizde, evladımızda, işimizde-  2. Tam bir teslimiyet ve samimiyetle olmalıdır. -İmanımızın büyüklüğü ve ahlakımızın güzelliği ile ortaya çıkmaktadır- 
* Yüce Allah bu ayetle peygamberimize sevgi ve saygının zorunlu olduğunu bildirmektedir. Çünkü salâvat sevgi ve saygının gereğidir. Allah-u Teâlâ Efendimizi (sav) çok seviyordu bu sebeple salât etti. Meleklerde çok sevdiği için salatü selamda bulundu.
* Allah-u Teâlâ hiç mecbur değilken ve hiç ihtiyacı yok iken efendimize salât ettiğini söylediğine göre; bizler Efendimizin ümmeti ve O'na (sav) her konuda ve her zaman ihtiyacı olan insanlar olarak salatü selamı iyi anlamlı ve gereği gibi amel etmeliyiz.
* Salatü selam bize pek çok kazanımlar sağlamaktadır. Efendimizin (sav) bizim salâvatımıza ihtiyacı yoktur. Allah’ın ve meleklerin salât ettiği bir zat diğer insanların salâvatına kesinlikle ihtiyaç duymayacaktır. Çünkü Allah’ın salât ettiği bir mübarek zata kulların salâvat edip etmemesi O (sav) mübarek zatın şanından hiçbir şey kaybettirmez veya kazandırmaz. Yüce Allah ın kendisi ve günahsız samimi ihlâslı meleklerin bir insan için salât etmesi O zatın (sav) çok değerli bir makamda olduğunu göstermektedir. İnsanların bu değeri anlayıp salâvatın ne kadar değerli kılan bir fazilet olduğunu bilerek kıymetini iyi idrak etmelidirler.
* Allah-u Teâlâ nasıl ki hiç ihtiyacı yokken kullarına kendisine zikri emrediyorsa; Efendimizin de bizim salatü selamımıza hiç ihtiyacı olmadığı halde bize Cenab -ı Allah Efendimize salâvatı emrediyor. Yüce Allah ı zikir kulların değerini Allah katında artırırken, salâvatta Allah’ın (cc) ve Efendimizin yanında ümmetin değerini artıracaktır. 
* Salâvata biz muhtaç olduğumuz için bize emredilmiştir. Salâvat bizim Yüce Allah ve güzel Peygamberi (sav) ile aramızda sevginin saygının artmasına ve perçinlenmesine sebep olacaktır.
* Salâvat bize Allah-u Teâlâ'nın ve Efendimizin (sav) yanında itibar kazandıracak bir ibadettir. Salâvat ne kadar iyi anlaşılır ve hayatımızda fiilen yaşam tarzına dönüşürse bize o kadar oranda itibar kazandıracaktır. Dünya ve Ahiret hayatında Efendimize olan ihtiyacımızı düşündüğümüzde salâvatın hayatımızda her an olması gereken bir güzellik olduğunu görmezden gelemeyiz.   
* Salâvat teminattır. Rasulullah Efendimize(sav) verilen bir teminattır. Ey Allah’ın Resulu (sav) senin davana destek oluyorum, bende Allah yolunda hizmet etmeye gayret edeceğime söz veriyorum.  Kendimizin ve insanların Yüce Allah’a iyi bir kul olmaları için gayret göstereceğine dair Efendimize (sav) teminat vermektir. Tıpkı Rasullullah (sav) Efendimizin yaptığı gibi olabilme adına gayretli olmaya söz ve teminat vermektir.
* Salâvat sadece sözle söylenecek kadar kolaya indirgenecek bir ibadet değildir. Salâvat hem söylem hem de eylem olarak hayatımızda yer bulması gereken bir ibadettir. Sadece sözle salâvat etmek gereken bereketi, rahmeti ve ayeti anlamamaktır. Allah’u Teâlâ salâvat ayetini teslim olun diyerek bitiriyor. 
* Efendimize salât etmek O'na gereği gibi teslim olmak, içtenlikle ve samimiyetle bağlanmakla mümkün olacaktır. Ayette Efendimize (sav) olan salâvatın fiilen yaşantı ile ortaya konması kesinlikle emredilmektedir.
* Salatü selam Rasulullah (sav) Efendimizin yapılmasını istediği emirleri yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak; O güzel insana (sav) ümmet olmak için vermiş olduğumuz sözü yerine getirmede göstermemiz gereken gayrettir.
* Allah-u Teâlâ peygamberinizin davasına destek olun, O'nun (sav) nurlu yolunu takip edin sizde salâvatın faziletlerine erişin, diye mesaj vermektedir. Allah azze ve celle Efendimizin davasına hak olduğu için destek vermiş, bize de Yüce Allah sizde Peygamberinizin (sav) bu hak davasına destek verin buyurmaktadır.  İbni Abbas tan bize ulaşan bilgilere göre Yahudiler Hz. Musa ya Allah sana destek oldu mu, diye alay ederler. Sonra Efendimiz içinde Allah Muhammed'e (sav) destek olmamıştır diye rastgele konuşurlar. Hemen Cenab -ı Allah bu ayeti göndererek Allah melekleri ile beraber Peygamberine destek olmuştur, diye cevap vermiştir. Bize sizde peygamberimize destek olun diye emir verilmektedir.
* Cenab -ı Allah ın Efendimizin (sav) hak davasına destek vermesi Yüce Allah a hiçbir kazanç sağlamazken -zaten Yüce Allah’ın ihtiyacı da yok- bizim Efendimizin (sav) hak davasına destek olmamız bize hem dünyada hem de ahirette pek çok kazançlar sağlayacaktır. Üstelik biz dünya ve ahirette Efendimizin (sav) din ve ahlak konusunda rehberliğine kesinlikle muhtacız.  
* Allah u Teâlâ Efendimize (sav)salât ile bize dünya ve ahirette kurtuluş yollarını gösteriyor. Salâvat dünyada hayat nizamı haline gelirse; ahrette Efendimizin (sav) şefaati ve komşuluğu bize nasip olacaktır. Salâvatın peygamber Efendimizi (sav) üzmemek ve incitmemek için bir gayret olduğunu unutmayalım. Efendimizin (sav) incinmemesi için bizim kulluğumuza, ibadetlerimize ve ahlakımıza gereken hassasiyeti göstererek, nasıl daha iyi kul, iyi ümmet ve güzel ahlak sahibi Müslüman olurum gayreti ile yaşamalıyız. Kur'an ve Peygamber ahlakını hayat nizamı haline getiren Müslüman salâvatı iyi anlamış ve yaşamış kimsedir. Ahirette kurtuluşa erişecek olan Müslümanlar bu faziletleri kazanabilenlerdir.
* Allah-u Teâlâ bütün Müslümanlara salât ettiğini Kur'an -ı Keriminde haber vermektedir. Bakara suresi ve ahzab suresinde bu açıkça belirtilmektedir. İyilik yapan, gayretli, güzel ahlaklı, ibadet ehli, peygamber aşığı kullarına salât edeceği müjdesini yüce Allah haber vermektedir. Nasıl Cenab -ı Allah hak yolunda fedakârca mücadele eden Efendimize (sav) salât ettiğini ve pek çok fazilete kavuşturduğunu haber veriyorsa, bize Yüce Allah sizde Allah ın salât ile bahşedeceği faziletlere Efendimizin (sav) öğrettiği nurlu yolu takip ederek ulaşabilirsiniz müjdesini ve mesajını vermektedir.
* Peygamber Efendimize (sav) Cenab -ı Allah ümmetine tevbe suresinde iyilik sahibi, cömert, temiz Müslümanlar için salât etmesini emrediyor. Senin (sav) ümmetine salât etmen o ümmet için bir huzur ve rahmettir, buyurmak suretiyle Yüce Allah Peygamber övgüsüne mazhar olanların kurtuluşa ulaşacağı haber verilmektedir. 
* Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Salâvat sadece dille söylenen bir ibadet değildir. Salâvat Yüce Allah'ın günahsız, samimi, ihlâslı meleklerin ve Efendimizin (sav) bizzat yaptıkları faziletli, bereketli, rahmet yüklü güzelliklerin hepsinin bir arada olmasıdır.
* Salâvat deyince aklımıza makbul bir dua, Yüce Allah ın meleklerin ve Efendimizin (sav) yerine getirdiği bir fazilet, Allah’ın ve peygamberimizin bizden yapmamızı istedikleri bir ibadet olarak anlaşılmalıdır. İyi bir Müslüman, güzel ahlaklı bin insan olarak düşünülmelidir.
* Salatü selam dil ile söylenmesi de elbette gerekli ve sevap olan bir ibadettir. Efendimiz (sav) dil ile salâvat söylenmesini emretmiş ve on katı sevap olduğunu haber vermiştir. 
* Efendimizin (sav)adı anıldığında veya başka zamanlarda Müslümanların dil ile Rasulullah Efendimize(sav) salâvat getirmeleri faziletli bir ibadettir. Rahmet ve bereket sebebidir. Günahlardan kurtulma vesilesidir. 
* Yüce Rabbimiz SALÂVATIN hikmetlerini gereği gibi anlamayı ve hayat nizamı haline getirmeyi nasip eylesin 
YARARLANILAN ESERLER:
1. Tefsiri Kebir
2. Hak Dini Kur'an Dili
3. Ö. Nasuhi Bilmen Tefsiri
4. Taberi Kitapları
5. Said Bin Cübeyr ve İbn Abbas ibn Kesir’den bilgiler
6. Farklı meal ve açıklamalar
7. Hadis kitapları ve kaynakları