Son Gönderi

Kaybettİklerİmİz

 • Ka­va­ka­lan Kö­yü’nden gel­me, Ka­ra­yol­la­rı’ndan emek­li Ke­mal, Öğ­ret­men Ce­lal ve Ma­li­ye’de ça­lı­şan Ali Çe­lik’in ba­ba­la­rı İs­ma­il Çe­lik.

  Mo­bil­ya­cı es­na­fın­dan Ne­jat Mo­bil­ya sa­hi­bi Ka­mil Sı­rım­sı’nın ba­ba­sı, Çağ Mo­bil­ya sa­hi­bi İh­san Sı­rım­sı’nın ağa­be­yi, Ha­lis Er­tek ve Uğur Bo­dur’un ka­yın­ba­ba­sı Ne­jat Sı­rım­sı.


  Ço­rum Mer­kez Ka­le­hi­sar Kö­yü’nden Ha­san Eker’in oğ­lu Mus­ta­fa Eker.


  Sı­rık­lı Kö­yü’nden gel­me, Ad­li­ye İda­ri İş­ler Mü­dü­rü Ka­zım Şen’in ağa­be­yi Ali Şen.

  Ulu­ka­vak Mar­ket sa­hi­bi mer­hum Atil­la Yar­dım­cı ve emek­li öğ­ret­men Ay­la Kök­sal’ın ba­ba­sı, emek­li Zi­ra­at Ban­ka­sı Mü­dü­rü Mah­mut Yar­dım­cı.

  Pa­la­bı­yık Kö­yü’nden gel­me, Çi­men­to Fab­ri­ka­sı’ndan emek­li İs­ma­il Ak­kuş’un eşi, Emi­ne, Pe­ri­han, Nur­gül ve Mu­rat’ın an­ne­le­ri Ye­ter Ak­kuş.


  Kı­lı­çö­ren Kö­yü’nden gel­me Ha­san Kır­çı’nın eşi, Mik­tat, İl­han, Mus­ta­fa, Asi­ye ve Fa­di­me Kır­çı’nın an­ne­le­ri Şa­ki­re Kır­çı.

   

Nöbetçİ Eczaneler

 • HABOĞLU ECZANESİ  
  MÜCELLA HAPOĞLU  (TEL:  221 44 47)
  DUMLUPINAR CD.M.GAZİ 3. SOK. NO:2 - ESKİ DEVLET HASTANESİ YANI

  KAYA ECZANESİ  
  KENAN KAYA  
  (TEL:  224 08 14)
  GÜLABİBEY MAH. CEMİLBEY 1. SOK. ESKİ SSK HASTANESİ YENİ GÖĞÜS HAST. POLİKLİNİK KARŞ.

  VOLKAN ECZANESİ  
  VOLKAN TOKATLI  
  (TEL:  224 77 88)
  HÜRRİYET MEYDANI NO:6 - SAAT KULESİ YANI

   

Bülten En Son Güncel Haberlerden Seninde Haberin Olsun-Üye Ol!