1. Ama­tör Kü­me’de lig­de kal­ma mü­ca­de­le­si ve­ren iki ta­kım ara­sın­da­ki zor­lu maç­ta Çi­men­tos­por’u 3-0 ye­nen İl Özel İda­res­por iki ba­sa­mak bir­den yük­sel­di ve ye­din­ci sı­ra­ya çık­tı.

Anadolu Yıldızları Badminton’da çeyrek finalde

Paylaşın:

 
HARUN  AKKAYA
1. Ama­tör Kü­me’de lig­de kal­ma mü­ca­de­le­si ve­ren iki ta­kım ara­sın­da­ki zor­lu maç­ta Çi­men­tos­por’u 3-0 ye­nen İl Özel İda­res­por iki ba­sa­mak bir­den yük­sel­di ve ye­din­ci sı­ra­ya çık­tı.
Mi­mar Si­nan sa­ha­sın­da oy­na­nan ge­ce ma­çın­da ilk ya­rı ol­duk­ça bü­yük bir çe­kiş­me­ye sah­ne ol­du. İki ta­kım­da ka­zan­mak adı­na zor­lu bir mü­ca­de­le ve­rir­ken gol yol­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­lar ve ilk ya­rı 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­da ise ilk da­ki­ka­lar­da et­ki­li olan İl Özel İda­res­por 57. da­ki­ka­da İs­ma­il’in at­tı­ğı gol­le öne geç­ti. Gol­den son­ra Çi­men­tos­por be­ra­ber­lik için yük­le­nir­ken 68. da­ki­ka­da Ha­kan’ın go­lü far­kı iki­ye çı­kar­tan İl Özel İda­res­por’da 72. da­ki­ka­da Er­tuğ­rul ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­yen go­lü at­tı: 3-0
Bu ga­li­bi­yet­le İl Özel İda­res­por 7 pu­an­la iki ba­sa­mak bir­den yük­sel­di ve ye­din­ci sı­ra­da yer alır­ken Çi­men­tos­por ise 5 pu­an­da kal­dı ve son sı­ra­ya in­di.

Diğer Haberler