Yalçın Çiftçi, önceki gün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle ilgili açıklama yaparak kınadıklarını söyledi.

Genel Sağlık İş’ten kınama

Paylaşın:

 

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, önceki gün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle ilgili açıklama yaparak kınadıklarını söyledi.

Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini belirten Çiftçi, “Sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor olmamıza rağmen hiç bir gelişme görememekteyiz. Mevcut yasalarımızın herhangi bir yaptırım gücüne sahip olmadığını, sağlık çalışanları olarak defalarca yaşadık ve tatbik ettik” dedi.

Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Diğer taraftan; Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların son bulması, yalnızca kanunlarla çözülecek bir konu da değildir. Hükümetin uyguladığı, sağlıkta dönüşüm programının getirdiği anlayış ne yazık ki halk nazarında farklı bir şekilde karşılık bulmuştur. Siyasi iktidar tarafından sağlık hizmetleri ile ilgili değişikliklere yönelik yapılan açıklamalarda, her türlü talebin karşılanacağı algısı oluşturulmuş olması, yaşanan şiddet olaylarının temelinde yer almaktadır. Tıbbi gerekliliğe, sağlık kurumlarının olanaklarına, çalışan sayısına bakılmaksızın her istediğini, istediği anda almak isteyenler, bu güdülenmeyle sağlık personeline saldırmaktadır.

Siyasi iktidar, yanlış sağlık politikalarının, yetersiz organizasyonun sorumluluğundan kurtulmak için sağlık çalışanlarını dolaylı olarak hedef göstermektedir. Tüm bu uygulamalar ve açıklamalar sağlık çalışanlarını hedef haline getirerek sağlıkta şiddeti artırmıştır.

Kabul etmek isteseler de, istemeseler de yaşanan şiddet olayları, bu sistemin çöktüğünün açık ifadesidir. Sağlık sistemi alarm vermektedir. Çalışanlar mutsuz, huzursuz, endişelidir. Aşırı iş yükü, yetersiz personel istihdamı sağlık personelini yıldırmıştır.

Genel Sağlık-İş olarak Hükümeti;

• Asıl amacı sağlığın özelleştirilmesi, çalışanın taşeronlaştırılması olan "sağlıkta dönüşüm" programından vazgeçmeye,

• Devletimizin, anayasal güvence altında bulundurduğu sağlık hizmetlerinin sunumunu; yeterli sayıda,  kadrolu ve çalışma güvenceli personeller eliyle sunmaya,

• Sağlıkta şiddet ile ilgili yaptırım gücü yüksek ve Türk Ceza Kanununda yer alması gereken yasalarla, şiddetin önlenmesine yönelik tedbirleri bir an evvel hayata geçirmeye,

• Ağır ve kötü çalışma koşullarını düzeltmeye,

• Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti özendirici yayınlardan uzak durmaya,

• Kamucu ve halkçı sağlık politikalarını uygulamaya çağırıyoruz.

Şunu bir kez daha belirtmek isteriz ki ‘’Sağlık Personeli Yalnız Değildir.’’ Genel Sağlık İş Sendikası olarak tüm sağlık çalışanlarını birlikte mücadeleye davet ediyoruz.”

 

 

Diğer Haberler