Araç tescil işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Noterlerde tescil dönemi başlıyor

Paylaşın:

 

Araç tescil işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen araç tescil hizmetleri, bundan böyle noterlere devredilebilecek.

Konuyla ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak emniyet birimlerinin sorumluluğunda olan iş ve işlemlere ilişkin yapılan atıflar, noterliklere de yapılmış sayılacak.

BİLGİLER PAYLAŞILACAK

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliği’nce tutulacak, yönetimi ve güvenliği bu kuruluşça sağlanacak. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak EGM ile paylaşılacak.

Araç tescil işlemi karşılığında, noterler tarafından alınacak ücret, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’nin görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca müştereken belirlenecek.

Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, araç tescil işlemlerine ilişkin iş ve işlemler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmeye devam edilecek.

GİZLİLİK KORUNACAK

Araç sicilleri ve bu sicillerin tutulmasına dayanak olan belgeler gizli olacak. Bunlar, yetkili ve sorumlular ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında başka kimse tarafından görülüp incelenemeyecek.

Mahkemeler bunun dışında tutulacak. Bu bilgileri işleyen görevliler ve araç kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorunda olacak.

İstihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan araçların her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme ve sivil plaka işlemleri kapsam dışı tutulacak.

 

 

Diğer Haberler