7 haziran salı

7 haziran salı

Paylaşın:

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Sınırlı Sorumlu Çorum Pancar Ekicileri

Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığından

Kooperatifimizin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 10:00 ' da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Şehir Stadyumu ÇORUM adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Nisap temin edilemediği taktirde ikinci toplantı 01 Ağustos 2016 Pazartesi günü aynı saat ve aynı yerde, aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın ortaklık cüzdanları ve beraberinde nüfus cüzdanları ile teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Adına Başkan İsmail Hakkı MELENDİZ

GÜNDEM:

1- Açılış

2- Genel Kurul Divanının seçimi ,(Anasözleşmemizin 29. Maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Katip ve en az 2 Oy toplayıcı)

3- Saygı Duruşu,

4- Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi

5- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması

6- Kooperatifimizin 2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, Görüşülmesi,

7- Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu hesaplarının tasdiki,Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8- 2016 yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

10- Süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yedek Üyelerin seçimi,

11- Süreleri sona eren Denetçilerin ve Yedek Üyelerin seçimi,

12- Dilek ve temenniler,

13- Kapanış.

1. Toplantı Tarihi :16.07.2016 Cumartesi

2. Toplantı Tarihi :01.08.2016 Pazartesi

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de  (Basın: 355187) www.bik.gov.tr

 

 

DÜZELTME İLANI

İSTİNAT DUVARI YAPTIRILACAKTIR

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTİNAT DUVARI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası                     : 2016/197587

1- İdarenin

a) Adresi                                             : MIMAR SINAN MAHALLESI INÖNÜ CADDESI 179 19100 ÇORUM                                                                          MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası       : 3642257400 - 3642246297

c) Elektronik posta adresi            : ozelidare.corum@icisleri.gov.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı                 : 01.06.2016 - 3120

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Çorum Hakimiyet Gazetesi - 03.06.2016

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhale ilanının 4.4.1. Maddesinde belirtilen benzer iş olarak (A) ALT YAPI İŞLERİ-

I.GRUP:KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ ve V.GRUP:KARAYOLLARI (Alt Yapı+Üst Yapı) olarak değiştirilmiştir.

İhale ilanın 13. Maddesinde, İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2 olarak değiştirilmiştir.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basın: 355705) www.bik.gov.tr

 

 

T.C. ÇORUM 1. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU 2015/41 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Boğacık köyü Çayüstü mevkiinde bulunan 453 parsel sayılı 1.950,00 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 0-1'dir, 1.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Boğacık köyü, Çayüstü mevkii, Merkez-Çorum

Yüzölçümü                         : 1.950,00 m2

İmar Durumu                    : Belediye mücavir alan ve imar planı sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti                                : 10.510,50 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 09:00 - 09:03 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 09:00 - 09:03 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Boğacık köyü Çayüstü mevkiinde bulunan 456 parsel sayılı 4.900,00 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 0-1'dir, 1.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Boğacık köyü, Çayüstü mevkii, Merkez-Çorum

Yüzölçümü                         : 4.900,00 m2

İmar Durumu                    : Belediye mücavir alan ve imar planı sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti                                : 26.411,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 09:06 - 09:09 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 09:06 - 09:09 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Kuşçu mevkiinde bulunan 223 ada 92 parsel sayılı 991,29 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve orta derinliktedir, eğim oranı % 5-10'dur, 3.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Kuşçu mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 991,29 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 2.418,75 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 09:12 - 09:15 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 09:12 - 09:15 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Büyükgöl mevkiinde bulunan 218 ada 63 parsel sayılı 4.570,28 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 0-1'dir, 1.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Büyükgöl mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 4.570,28 m2

İmar Durumu                    : Belediye mücavir alan ve imar planı sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti                                : 24.633,81 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 09:18 - 09:21 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 09:18 - 09:21 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Cevizli Mevkiinde bulunan 252 ada 6 parsel sayılı 1.771,58 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve orta derinliktedir, eğim oranı % 2-3'dür, 3.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Güneydoğusu yola cephedir.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Cevizli mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.771,58 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 4.322,66 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 09:24 - 09:27 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 09:24 - 09:27 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Cevizli mevkiinde bulunan 257 ada 71 parsel sayılı 1.251,08 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve orta derinliktedir, eğim oranı % 2-3'dür, 3.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Cevizli mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.251,08 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 3.052,64 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 09:30 - 09:33 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 09:30 - 09:33 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Cevizli mevkiinde bulunan 257 ada 86 parsel sayılı 4.000,80 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve orta derinliktedir, eğim oranı % 3-5'dir, 3.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Kuzeybatısı yola cephedir.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Cevizli Mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 4.000,80 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 9.761,95 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 09:36 - 09:39 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 09:36 - 09:39 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Cevizli mevkiinde bulunan 257 ada 129 parsel sayılı 1.571,84 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve orta derinliktedir, eğim oranı % 2-4'dür, 3.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Cevizli mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.571,84 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 3.835,29 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 09:42 - 09:45 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 09:42 - 09:45 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Cevizli mevkiinde bulunan 257 ada 132 parsel sayılı 1.115,48 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve orta derinliktedir, eğim oranı % 5-8'dir, 3.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Cevizli mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.115,48 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 2.721,77 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 09:48 - 09:51 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 09:48 - 09:51 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Cevizli mevkiinde bulunan 254 ada 45 parsel sayılı 3.034,45 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve orta derinliktedir, eğim oranı % 2-3'dür, 3.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Cevizli mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 3.034,45 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 7.404,06 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 09:54 - 09:57 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 09:54 - 09:57 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Cevizli mevkiinde bulunan 254 ada 39 parsel sayılı 3.949,42 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve orta derinliktedir, eğim oranı % 5-10'dur, 3.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Cevizli mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 3.949,42 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 9.636,58 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 10:00 - 10:03 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 10:00 - 10:03 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Cevizli mevkiinde bulunan 256 ada 4 parsel sayılı 1.568,17 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve orta derinliktedir, eğim oranı % 5-10'dur, 3.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Güneydoğusu yola cephedir.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Cevizli mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.568,17 m2

İmar Durumu                    : Belediye mücavir alan ve imar planı sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti                                : 3.826,33 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 10:06 - 10:09 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 10:06 - 10:09 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Arpalık mevkiinde bulunan 260 ada 32 parsel sayılı 1.129,63 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 10'dur, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Arpalık mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.129,63 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 4.190,93 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 10:12 - 10:15 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 10:12 - 10:15 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Arpalık mevkiinde bulunan 260 ada 36 parsel sayılı 1.031,23 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 2-5'dir, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Batı tarafı deredir.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Arpalık mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.031,23 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 3.825,86 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 10:18 - 10:21 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 10:18 - 10:21 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Öz mevkiinde bulunan 241 ada 47 parsel sayılı 3.177,70 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 3-5'dir, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Öz mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 3.177,70 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 11.789,27 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 10:24 - 10:27 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 10:24 - 10:27 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Öz mevkiinde bulunan 240 ada 24 parsel sayılı 1.366,71 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 0-2'dir, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Öz mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.366,71 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 5.070,49 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 10:36 - 10:39 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 10:36 - 10:39 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Öz mevkiinde bulunan 243 ada 20 parsel sayılı 6.788,79 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 5-10'dur, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Doğusu yola cephedir.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Öz mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 6.788,79 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 25.186,41 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 10:42 - 10:45 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 10:42 - 10:45 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Öz mevkiinde bulunan 243 ada 25 parsel sayılı 1.979,50 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 5-10'dur, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Doğusu yola cephedir.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Öz mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.979,50 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 7.343,95 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 10:48 - 10:51 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 10:48 - 10:51 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Öz mevkiinde bulunan 243 ada 93 parsel sayılı 1.692,62 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 5-10'dur, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Öz mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.692,62 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 6.279,62 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 10:54 - 10:57 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 10:54 - 10:57 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Sağmaca mevkiinde bulunan 249 ada 84 parsel sayılı 2.144,76 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 5-10'dur, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Sağmaca mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 2.144,76 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 7.957,06 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 11:00 - 11:03 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 11:00 - 11:03 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Sağmaca mevkiinde bulunan 249 ada 49 parsel sayılı 7.119,32 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 5-10'dur, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Kuzeyi arazi yolu, kuzeydoğusu tapulama harici bölgedir.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Sağmaca mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 7.119,32 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 26.412,68 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 11:06 - 11:09 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 11:06 - 11:09 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Sağmaca mevkiinde bulunan 249 ada 180 parsel sayılı 5.411,75 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 5-10'dur, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Güney ve doğusu yola cephelidir.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Sağmaca mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 5.411,75 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 20.077,59 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 11:12 - 11:15 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 11:12 - 11:15 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Çamkolu mevkiinde bulunan 249 ada 168 parsel sayılı 2.607,12 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 5-10'dur, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Çamkolu mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 2.607,12 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 9.672,42 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 11:18 - 11:21 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 11:18 - 11:21 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Çamkolu mevkiinde bulunan 249 ada 170 parsel sayılı 17.619,48 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve derindir, eğim oranı % 5-10'dur, 2.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Güneydoğusu arazi yoludur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Çamkolu mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 17.619,48 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 65.368,27 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 11:24 - 11:27 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 11:24 - 11:27 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Çal mevkiinde bulunan 238 ada 6 parsel sayılı 9.755,18 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı kayalık ve taşlıktır, eğim oranı % 5-10'dur, 4.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-nadas-nohut münavebesine uygundur. Kuzeyi tapulama harici bölgedir. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Çal mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 9.755,18 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 975,52 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 11:30 - 11:33 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 11:30 - 11:33 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

26 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Çal mevkiinde bulunan 238 ada 33 parsel sayılı 6.700,33 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı, taşlı ve yüzlektir, eğim oranı % 5-10'dur, 4.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-nadas-nohut münavebesine uygundur. Güneyi tapulama harici bölgedir. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Çal mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 6.700,33 m2

İmar Durumu                    : Belediye mücavir alan ve imar planı sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti                                : 1.742,09 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 11:36 - 11:39 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 11:36 - 11:39 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

27 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Köyiçi mevkiinde bulunan 170 ada 1 parsel sayılı 108,00 m2 alanında arsa niteliğindeki taşınmaz olup henüz imar planı bulunmayan kadastral parseldir, etrafı 2 ve 3 parselle birlikte duvarla örülüdür, üzerinde herhangi bir ağaç veya yapı yoktur, kuzeyi yola cephedir.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Köyiçi mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 108,00 m2

İmar Durumu                    : Belediye mücavir alan ve imar planı sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti                                : 2.700,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 11:42 - 11:45 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 11:42 - 11:45 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

28 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Köyiçi mevkiinde bulunan 170 ada 3 parsel sayılı 95,76 m2 alanında ahşap ev niteliğindeki taşınmaz olup üzerindeki ev yıkılmış olup boş arsa şeklindedir, henüz imar planı bulunmayan kadastral parseldir, etrafı 1 ve 2 parselle birlikte duvarla örülüdür, üzerinde herhangi bir ağaç veya yapı yoktur, 2 nolu parsel içinde kalmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Köyiçi mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 95,76 m2

İmar Durumu                    : Belediye mücavir alan ve imar planı sınırları dışında kalmaktadır.

Kıymeti                                : 2.394,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 11:48 - 11:51 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 11:48 - 11:51 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

29 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Çorum Merkez Eskice Köyü Kuşçu mevkiinde bulunan 223 ada 91 parsel sayılı 1.477,03 m2 alanında tarla niteliğindeki taşınmaz olup toprak yapısı killi-tınlı ve ortaderinliktedir, eğim oranı % 5-10'dur, 3.grup verim seviyesine sahiptir, buğday-ayçiçeği-nohut münavebesine uygundur. Yola cephesi yoktur.

Adresi                                  : Eskice Köyü, Kuşçu mevkii, Merkez/Çorum

Yüzölçümü                         : 1.477,03 m2

İmar Durumu                    : Mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındadır.

Kıymeti                                : 3.604,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Çorum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1090 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

1. Satış Günü                     : 25/07/2016 günü 11:54 - 11:57 arası

2. Satış Günü                     : 05/09/2016 günü 11:54 - 11:57 arası

Satış Yeri                             : Çorum Adliye Sarayı Müzayede Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. %o 5,69 Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslimmasraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/41 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basın: 351012) www.bik.gov.tr

Diğer Haberler